REGISTREERINGUTE RENDI TEENUSE KASUTAMISE OHUD

Rootsi ja Soome ehitussektoris tegutsemise eelduseks on registreeringute olemasolu käibemaksu- ja muudes registrites. See ei ole üllatuseks ühelegi nendes riikides tegutsevale ettevõtjale, sest reeglina on registreeringud töödega alustamise ja lepingu sõlmimise lahutamatuks eelduseks. Kui koostöökokkulepe registreeringuteta isegi saavutatakse, on näiteks käibemaksuregistreeringu puudumisel peatöövõtjal õigus pidada väljamaksetest kinni kuni 30% tagatissummana maksukohustuste täitmiseks. Selline olukord ei […]

Loe artiklit

PÜSIV TEGEVUSKOHT ROOTSIS JA TULUMAKSUKOHUSTUS – ÕNN VÕI ÕNNETUS?

Rootsis tegutsevad Eesti ettevõtted seisavad sageli silmitsi olukorraga, kas tunnistada, et neil on tekkinud püsiv tegevuskoht Rootsis või mitte. Rootsis tekkinud tuludelt peab püsiva tegevuskoha tekkimisel Rootsi riigile ettevõtte tulumaksu maksma. Seetõttu üritavad Eesti ja teiste selliste riikide ettevõtjad, kus ettevõtte tulu ei maksustata, püsiva tegevuskoha registreerimist Rootsis vältida. See aga toob sageli kaasa teatud […]

Loe artiklit

MAKSERASKUSED ROOTSIS JA RIIKLIK VÕLGADE SISSENÕUDMINE

Nii mõnigi ärimees on omal nahal tunda saanud vana tõde, et äri tegemine on seotud riskidega ja ei pruugi alati õnnestuda. Vahel jookseb äriplaan karile, vahel toimuvad ootamatud muudatused maailmas, mis toovad kaasa kulude äkilise kallinemisele, vahel muutuvad seadused ning harvadel juhtudel võivad tabada haigused võtmeisikuid. Rahavoogude peatumine viib ettevõtte kiiresti makseraskusteni, millele omakorda järgneb […]

Loe artiklit

LOOTUSETUTELT VÕLGADELT SAAB NÜÜD KÄIBEMAKSU TAGASI KÜSIDA

Ettevõtjatel tekib majanduslik lisakoormus olukorras, kus osutatud teenus või müüdud kaup on kliendile üle antud ja arve esitatud, aga raha ei ole laekunud. Arvel näidatud käibemaksu tuleb tasuda olenemata sellest, kas raha on kliendilt kätte saadud või mitte. Käibemaksuseaduse kuni 2021. aasta lõpuni kehtinud versiooni kohaselt ei olnud käibemaksukohustuslasel õigust korrigeerida tasutud käibemaksu ka sellises […]

Loe artiklit

TEGUTSEMINE ROOTSI EHITUSSEKTORIS – PEAMISED NÕUANDED EBAÕNNESTUMISE VÄLTIMISEKS

Väga paljud Rootsis tegevust alustavad Eesti ettevõtjad asuvad tegutsema just Rootsi ehitussektoris. Näiteks kuuluvad nende poolt pakutavate teenuste hulka lisaks tavaehitustöödele puusepa-, toru-, elektri- ja betoonitööd, keevitamine, tellingupaigaldus jne. Antud artiklisse oleme koondanud kasulikku infot Eesti ettevõtjatele, kellel on soov asuda Rootsis ehitustöid teostama. Räägime tavadest ja reeglitest, mis Eesti reeglitest erinevad, kuid on Rootsi […]

Loe artiklit

OHUD JA VÕIMALUSED SOOMES ÄRITEGEVUSEGA ALUSTAMISEL

Viimaste aastate jooksul on meile korduvalt silma hakanud olukorrad, mille tõttu tekib välisriikides tegutsema hakanud ettevõtetel likviidsuskriis. Halvimal juhul on nad sunnitud koguni oma tegevuse lõpetama. Paljud Eestis tegutsevad ettevõtjad leiavad, et siinne ettevõtluskeskkond on turu väiksuse tõttu suuremat arenemist piirav. Just seetõttu otsitakse võimalusi koostööpartnerite ja klientide leidmiseks välisturgudel. Peamised turud, kuhu sisenetakse, on […]

Loe artiklit

KOLM PÕHIMÕTET ETTEVÕTTE EESMÄRKIDE SEADMISEL

Selgelt sõnastatud ja läbimõeldud ettevõtte eesmärgid aitavad liikuda soovitud sihil, hoida motivatsiooni ning oma tööst rohkem sisulist rahulolu tunda. Pole õiget aega, millal eesmärke seada. Seda tuleks teha alati, kui tekib tunne, et varem seatud sihid on juba saavutatud või on muutunud luitunuks ega puuduta enam kedagi. Uute plaanide seadmisel ei maksa unustada, et kõigepealt […]

Loe artiklit

ROOTSI MAKSUD – MILLAL TULEB MAKSE MAKSTA JA MILLE ALUSEL

Rootsis tegutsevatel Eesti ettevõtjatel puudub sageli täpne ülevaade sellest, millised on Rootsi maksud ja millal tuleb makse maksta ning mille alusel. Meie poole pöörduvad sageli ettevõtjad küsimusega, miks teatav maksukohustus tekkis ja mida oleks saanud teisiti teha. Seega on kasulik enne Rootsis tegevuse alustamist igal ettevõtja endale selgeks teha, missugused maksukohustused tal tekivad Rootsis tegutsedes […]

Loe artiklit

MAKSUMUUDATUSED ROOTSIS TEGUTSEVALE EESTI ETTEVÕTJALE (2021)

Nüüdseks pole vist ühelegi aktiivselt Rootsis tegutseval Eesti ettevõtjale märkamatuks jäänud, et alates 2021 jaanuarist jõustusid uued maksumuudatused Rootsis tegutsevatele Eesti ettevõtjatele. Hakkasid kehtima uued tööjõu maksustamise reeglid. Võeti kasutusele mõiste „economic employer“ või „tegelik tööandja“. Selle uue mõistega tahetakse piirata välismaa ettevõtete 183-päeva töötamise reegli kuritarvitamist, et vältida maksude maksmist tööde tegemise riiki, ehk […]

Loe artiklit

MILLAL NING MILLIST ETTEVÕTLUSVORMI ROOTSIS EELISTADA

Tark ettevõtja uurib juba aegsasti enne Rootsi turule sisenemist, millised on sealsed võimalused äri tegemiseks ning milline ettevõtlusvorm tema vajadustele kõige paremini vastab. Selles artiklis on juttu kolmest erinevast viisist, kuidas Rootsis juriidilise kehana tegutseda. On olemas ka teisi ettevõtlusvorme, aga neid kasutatakse kas väga väikeste ettevõtete puhul (näiteks FIE-d) või siis erandjuhtudel. 3 ettevõtlusvormi, […]

Loe artiklit

9 PÕHIMÕTET, MILLEST LÄHTUMIST OMA RAAMATUPIDAJALT OODATA

Väga paljud ettevõtjad ei soovi oma ettevõtte raamatupidamise või administratsiooniga ise tegeleda, vaid eelistavad oma tähelepanu suunata muudele tegevustele. Samas on korrektselt tehtud ettevõtte raamatupidamine võtmetähtsusega nii igapäevaseks edukaks toimimiseks kui ka ootamatute olukordade lahendamiseks. Seega kui soovid, et raamatupidamisbüroo teeks oma tööd Sinu jaoks maksimaalselt hästi, peaksid ettevõtjana nõudma raamautpidajalt järgnevat: Sinuga koostööd tegev […]

Loe artiklit

Kuidas vormistada korrektne Rootsi arve

Arved on dokumendid, mille alusel sooritatakse äritehinguid, ehk ostu ja müüki. Arveid on kujunduse poolest väga erinevaid ja alati ei pruugi täitsa selge olla, mis kindlasti peab arvel välja toodud olema. Lisaks on Rootsi müügiarvetel paar erinevust, mida Eestis ei ole. Selles artiklis on ülevaate, mis andmeid korrektne Rootsi arve kindlasti peab sisaldama. Loodetavasti aitab […]

Loe artiklit

Planeerid tegutseda Rootsis? Tee F-skatt.

See artikkel on mõeldud Sinule, kes sa oled mõelnud Rootsis äri tegemisest või on juba tekkinud selleks võimalus. Rootsis on vaja arvestada paljude spetsiifiliste asjaoludega. Eriti reguleeritud on ehitussektor. Sõltuvalt tööde iseloomust ja kestvusest, on vaja ettevõte registreerida erinevates riiklikes ja muudes asutuste registrites. Oluline on uurida, mis load ja sertifikaadid välismaa ettevõtjana peavad Rootsis […]

Loe artiklit

Valikud ja eelistused

Inimene sünnib maailma ja ta hakkab esimesest hetkest tegema valikuid. Esialgu spontaanselt, aga kasvades ja arenedes ning ennast ja maailma paremini tundma õppides samm sammult teadlikumalt. Inimesena on meil suurim väljakutse elus teha õigeid valikuid teadmata enne otsustamist, mis on õige või mis vale. Seda õiget, mis oleks õige aegumatult ei ole olemas. Küll aga […]

Loe artiklit

Ettevõtte stabiilne kasv nõuab järjepidevat tegelemist

Paljud inimesed räägivad juhtimisest ja meeskonnatööst, aga vaatlused näitavad, et erinevatelt inimestelt ühest vastust saada küsimusele, mis on juhtimine või meeskonnatöö, ei õnnestu. Kui inimesed esmakordselt lennukisse satuvad, siis neil enamasti ei teki mõtet, et huvitav sõiduriist, prooviks sellega ise kuhugi lennata. Õnneks või kahjuks ei ole see isegi võimalik ilma vastavat ettevalmistust läbimata. Täiesti […]

Loe artiklit

Mis on juhtimine ja milline on hea juht?

Selle kirjutise loomist ajendas mind ette võtma viimastel aegadel erinevate inimeste poolt väljendatud selgituste jagamine seoses mõistega “juhtimine”. Juhtimine on mõiste, millele selgitust küsides on kõik nõus julgesti  vastuse andma. Vaatlused on aga andnud kinnitust, et kahte ühesugust vastust leida naljalt ei õnnestu. Erinevate käsitluste eksitavusel või ekslikkusel pikemalt peatumata püüan tuua mõningased võrdlused ja […]

Loe artiklit

RAKENDUSKÕRGHARIDUSE KONVERENTS: KAS AVATUD JUTUTUBA VÕI MURE TULEVIKU PÄRAST?

Tallinnas IT Kolledžis toimunus rakenduskõrghariduse konverents, kuhu oli korraldajate hinnangul kohale tulnud rekordarv osalejaid. Esinejateks olid silmapaistvad isikud Eestist ja meile eeskujudeks nimetatud Soome ja Austria juhtivad haridusvaldkonna esindajad. Timo Luopajärvi, kes on Soome Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu ARENE peasekretär, andis põhjaliku ülevaate hetkel Soomes toimuvatest ja äsja lõppenud reformidest analüüsides nii põhjuseid kui ka mõjutegureid, […]

Loe artiklit

Rootsis tegutsevatele Eesti ettevõtjatele muutuvad tingimused Rootsi turul keerulisemaks (2018)

Rootsi ja ka Soome on riigid, kus kehtivad töötajate palkamisele teatavad miinimumnõuded, mida paljud tööandjad Baltikumist ja teistest odavama tööjõuga riikidest on siiani püüdnud erinevate seaduste aukude kaudu ära kasutada. Rootsi valitsus on otsustanud olukorda muuta. Rootsi ametiühingutel on alates 1. juunist 2018 suuremad õigused nõuda välisettevõtjatelt kollektiivlepingute sõlmimist ja samade töötingimuste ning palga pakkumist, […]

Loe artiklit