Juhtimisaruandlus

Ettevõtte arengu forsseerimiseks või probleemide sisuliseks lahendamiseks on vajalik omada andmetel põhinevat ülevaadet ettevõtte praeguses käekäigust. Koostame juhtimisotsuste tegemiseks vajalikke raporteid ja aruandeid lähtuvalt teie firma spetsiifikast ning soovitud eesmärkidest.

Miks valida Wisecounteri teenused?

  • Lähtume aruannete koostamisel just teie ettevõtte vajadustest ja eesmärkidest. Meie poolt koostatavate aruannete hulka kuuluvad näiteks finantstulemuste analüüs, tegevusmõõdikute või tulemusnäitajate analüüs, samuti koostame prognoose ja eelarveid.

  • Aruanded ja raportid esitame alati selges ning kokkuvõtlikkus vormis, et saaksite neid järelduste ja otsuste tegemisel võimalikult konstruktiivselt kasutada.

  • Meie spetsialistidel on aastatepikkune kogemust finantsandmete töötlemisel ja mõtestamisel. Saame kiiresti välja tuua olulise ning akuutse ja juhtida tähelepanu trendidele ning võimalikele pudelikaeltele, mis mõjutavad firma käekäiku. Oleme klientide jaoks alati olemas, et selgitada lahti, millele andmed viitavad ja kuidas neid tõlgendada nii lühikeses kui pikas perspektiivis.

  • Mõistame ajalist väärtust, ehk seda, kui oluline on saada vajalikku teavet õigel ajal, mitte liiga vara ega hilja. Täpne info, mis lähtub viimastest andmetest ja võtab arvesse ka varasemate perioodide näitajaid, annab vajaliku sisendi, mis võimaldab ettevõttel optimaalselt tegutseda, kahjusid vältida ja kasu maksimeerida.

 

Kui soovite teha läbikaalutud juhtimisotsuseid ning vajate abiks korrektseid ja selgesti mõistetavaid finantsandmeid, oleme meeleldi abiks. Andke oma soovidest meile märku allpoolse vormi kaudu.

Võtke meiega ühendust

  • Kirjutage meile oma soovidest või probleemist, millele lahendust otsite.
  • Kui märkame, et vaja oleks esitada täpsustavaid küsimusi, võtab meie konsultant teiega ühendust või kutsub teid kohtumisele.
  • Peale vajaliku info kogumist koostame teile mittesiduva pakkumise, mille saadame teile e-postiga.