Wisecounter – raamatupidamine, juriidiline ja finantsnõustamine, juhtimiskoolitused

Teenused

Raamatupidamine

Meie kompetentsi kuuluvad raamatupidamine, palgaarvestus, maksudeklaratsioonidega seonduv, finantsanalüüside teostamine, ettevõtte väärtuse määramine ja finantsjuhtimine.

Juhtimisalane nõustamine

Aitame ettevõtete diagnostika ja toimivate strteegiate loomise kaudu ettevõtjatel teha häid juhtimisotsuseid ja saavutada suurema efektiivsuse.

Juriidiline nõustamine

Lepingute ja tehingutega seotud õigusnõustamine, sealhulgas lepingute koostamine, ettevõtete asutamine, ühinemine, jagunemine, likvideerimine ning esindamine ametites ja kohtutes.

Eksport

Aitame siseneda Läti, Soome ja Rootsi turgudele ja leida usaldusväärsed partnerid ekspordiplaanide kiireks elluviimiseks.

Ettevõtete asutamine

Omame pikaajalist kogemust ettevõtete asutamisel, olemasolevate ümberstruktureerimisel ja vajadusel ka likvideerimisel. Pakume ettevõtete asutamisteenust nii Eestis kui ka Lätis, Soomes ja Rootsis.

Finantsnõustamine

Wisecounteri finantsnõustajad toetuvad personaalse konsultatsiooniteenuse pakkumisel põhjalikele ekspertteadmistele. Meie peamine eesmärk on aidata klientidel saavutada oma finantseesmärgid võimalikult lihtsasti ja lühikese ajaga.

Mida me teeme

Pakume raamatupidamisteenust, juriidilist ning finantsnõustamist ning erinevaid juhtimiskoolitusi

Eesmärkide seadmine ja nende saavutamine

Koolituspäev on loodud eesmärgiga aidata töötajatel ettevõtte siseselt saavutada selge kujutlus nii isiklikust kui organisatsioonilisest hetkeolukorrast

Meeskonnakoolitus

Koolitus viiakse läbi eesmärgiga parandada liidrite juhtimisoskusi ja suurendada meeskonnaliikmete omavahelist usaldust

Juhtimiskoolitus

Koolituse eesmärk on suurendada juhtide eneseteadlikkust ja -juhtimise oskuseid

Liikmelisus

Artiklid

Raamatupidamise sisseseadmine Soomes

Loe artiklit

Uued nõuded osaühingu osakapitalile ja omakapitalile

Loe artiklit

Kliendid meist