Edu eeldus on õigete eesmärkide seadmine ja nende nimel tegutsemine

Teenused

Raamatupidamine

Meie kompetentsi kuuluvad nii raamatupidamine, palgaarvestus, maksudeklaratsioonidega seonduv, finantsanalüüside teostamine kui ka ettevõtte väärtuse määramine ja finantsjuhtimine.

Juhtimisalane nõustamine

Meie fookuses on aidata ettevõtjatel teha oma ettevõttes häid otsuseid ja saavutada suurem efektiivsus eesmärkide sõnastamise ning edasise tegevuskava planeerimise kaudu.

Juriidiline nõustamine

Töölepingute ja tehingutega seotud õigusnõustamine, sealhulgas lepingute koostamine, ettevõtete asutamine, ühinemine, jagunemine, likvideerimine ning esindamine ametites ja kohtus.

Eksport

Aitame välisturgudele sisenemisel ja ettevõtte reorganiseerimisel leida uusi kasulikke kontakte pea kõigis Euroopa riikides.

Ettevõtete asutamine

Omame pikaajalist kogemust uute ettevõtete asutamisel, olemasolevate ümberstruktureerimisel ja vajadusel ka likvideerimisel.

Mida me teeme

Põhitegevuseks on strateegiliste juhtimiskonsultatsioonide ja raamatupidamisteenuste osutamine

Raamatupidamine

Raamatupidaja on juhi oluliseim partner, kes aitab tal ettevõtte seisust ülevaadet saada. Seetõttu on väga oluline, et ettevõtte juht saab raamatupidajat usaldada ja saab vajadusel oma küsimustele kiired vastused.

Juriidiline nõustamine

Omame kogemusi erinevate ärigõiguslike lepingute sõlmimisel, mis ulatuvad tööõigusest rahvusvaheliste äriühingute ostu, müügi ja jagunemiseni.

Juhtimisalane nõustamine

Juhi professionaalsed juhtimisoskused on hädavajalikud, et ettevõtte töötajad tunneksid end meeskonna täisväärtuslike liikmetena.

Liikmelisus

Majandus ja juhtimine on abstraktsed mõisted, mille tähendus jääb paljudele ebaselgeks

Väga sageli on võimalik lugeda erinevaid artikleid, kus keegi arvab midagi majanduse või juhtimise kohta. On väga levinud, et paljud inimesed leiavad, et majandust peaks tõstma ja suurendama. Seejärel arvab keegi, et lisaks majandusele peaks tõstma ka palkasid ja kasumit ning arendama ettevõtlust.

Kuna erinevad mõisted omavad väga täpset ja konkreetset tähendust on oluline, et mõisteid ka täpselt kasutatakse. See tagab omakorda omavahelisel suhtlemisel täpsema teineteise mõistmise. Me lähtume mõttest, et iga inimene väärib parimat. Selle hulka kuulub ka informeeritud olemine. Me kajastame järjepidevalt siin oma lehel tähelepanekuid, mida me oma töös oleme teinud ja püüame seda regulaarselt ka oma klientide ja teiste huvilistega jagada.

Koolitused

Meeskonnakoolitus

Juhtimiskvaliteedi tõusu üks olulisi tegureid on ühtne arusaam ja koostöö õhkkond ettevõttes.

Juhtimiskoolitus

Koolitus viiakse läbi eesmärgiga, et juhtide juhioskused paraneksid ja meeskonnaliikmete omavaheline usaldus suureneks.

Eesmärkide seadmine ja nende saavutamine

Koolituspäev on loodud eesmärgiga ettevõtte siseselt aidata töötajatel saavutada selgemat kujutlust olukorrast, kus hetkel ollakse nii isiklikul kui organisatsioonilisel tasemel.

Artiklid

Kuidas vormistada korrektne Rootsi arve

Loe artiklit

Planeerid tegutseda Rootsis? Tee F-skatt.

Loe artiklit

Referentsid