Edu eeldus on õigete eesmärkide seadmine ja nende nimel tegutsemine

Teenused

Raamatupidamine

Meie kompetentsi kuuluvad nii raamatupidamine, palgaarvestus, maksudeklaratsioonidega seonduv, finantsanalüüside teostamine, ettevõtte väärtuse määramine ja finantsjuhtimine.

Juhtimisalane nõustamine

Aitame ettevõtjatel teha oma tegemistes häid otsuseid ja saavutada suurem efektiivsus eesmärkide sõnastamise ning edasise tegevuskava planeerimise kaudu.

Juriidiline nõustamine

Lepingute ja tehingutega seotud õigusnõustamine, sealhulgas lepingute koostamine, ettevõtete asutamine, ühinemine, jagunemine, likvideerimine ning esindamine ametites ja kohtutes.

Eksport

Aitame välisturgudele sisenemisel ja ettevõtte reorganiseerimisel leida uusi kasulikke kontakte pea kõigis Euroopa riikides.

Ettevõtete asutamine

Omame pikaajalist kogemust uute ettevõtete asutamisel, olemasolevate ümberstruktureerimisel ja vajadusel ka likvideerimisel.

Mida me teeme

Raamatupidamine, juriidiline ning finantsnõustamine,juhtimiskoolitused.

Raamatupidamine

Raamatupidaja on juhi oluliseim partner, kes aitab tal ettevõtte varalisest seisust ülevaadet saada. On väga oluline, et ettevõtte juht saab raamatupidajat usaldada ja oma küsimustele kiirelt vastused.

Juriidiline nõustamine

Omame kogemusi erinevate äriõiguslike lepingute sõlmimisel, tööõigusest rahvusvaheliste äriühingute ostu, müügi ja jagunemiseni.

Juhtimisalane nõustamine

Professionaalsed juhtimisoskused on hädavajalikud, et ettevõtte töötajad tunneksid end meeskonna täisväärtuslike liikmetena.

Liikmelisus

Majandus ja juhtimine on abstraktsed mõisted, mille tähendus jääb paljudele ebaselgeks

Väga sageli on võimalik lugeda erinevaid artikleid, kus arvatakse midagi majanduse või juhtimise kohta. On väga levinud, et leitakse, et majandust peaks tõstma ja suurendama. Seejärel arvatakse, et lisaks majandusele peaks tõstma ka palkasid ja kasumit ning arendama ettevõtlust.

Kuna erinevad mõisted omavad väga täpset ja konkreetset tähendust on oluline, et neid ka korrektselt kasutatakse. See tagab omavahelisel suhtlemisel täpse teineteise mõistmise. Iga inimene väärib parimat ning selleks, et teha õigeid otsuseid, peab olema piisavalt informeeritud. Kajastame järjepidevalt oma kodulehel tähelepanekuid, mid oma töös teeme ja jagame seda regulaarselt ka Teiega.

Koolitused

Meeskonnakoolitus

Juhtimiskvaliteedi tõusu üks olulisi tegureid on ühtse meeskonna loomine ja koostööalti õhkkonna hoidmine.

Juhtimiskoolitus

Koolitus viiakse läbi eesmärgiga parandada liidrite juhioskusi ja suurendada meeskonnaliikmete omavahelist usaldust.

Eesmärkide seadmine ja nende saavutamine

Koolituspäev on loodud eesmärgiga aidata töötajatel ettevõtte siseselt saavutada selge kujutlus nii isiklikust kui organisatsioonilisest hetkeolukorrast.

Artiklid

MILLAL NING MILLIST ETTEVÕTLUSVORMI ROOTSIS EELISTADA

Loe artiklit

9 PÕHIMÕTET, MILLEST LÄHTUMIST OMA RAAMATUPIDAJALT OODATA

Loe artiklit

Referentsid