Edu eeldus on õigete eesmärkide seadmine ja nende nimel tegutsemine

Teenused

Raamatupidamine

Meie kompetentsi kuuluvad raamatupidamine, palgaarvestus, maksudeklaratsioonidega seonduv, finantsanalüüside teostamine, ettevõtte väärtuse määramine ja finantsjuhtimine.

Juhtimisalane nõustamine

Aitame ettevõtjatel teha häid otsuseid ja saavutada suurem efektiivsus ettevõtete diagnostika ja toimivate strteegiate loomise kaudu.

Juriidiline nõustamine

Lepingute ja tehingutega seotud õigusnõustamine, sealhulgas lepingute koostamine, ettevõtete asutamine, ühinemine, jagunemine, likvideerimine ning esindamine ametites ja kohtutes.

Eksport

Aitame siseneda Läti, Soome ja Rootsi turgudele ja leida usaldusväärsed partnerid ekspordiplaanide kiireks elluviimiseks.

Ettevõtete asutamine

Omame pikaajalist kogemust ettevõtete asutamisel, olemasolevate ümberstruktureerimisel ja vajadusel ka likvideerimisel. Pakume ettevõtete asutamisteenust nii Eestis kui ka Lätis, Soomes ja Rootsis.

Finantsnõustamine

Wisecounteri finantsnõustajad toetuvad personaalse konsultatsiooniteenuse pakkumisel põhjalikele ekspertteadmistele. Meie peamine eesmärk on aidata klientidel saavutada oma finantseesmärgid võimalikult lihtsasti ja lühikese ajaga.

Mida me teeme

Raamatupidamine, juriidiline ning finantsnõustamine,juhtimiskoolitused.

Eesmärkide seadmine ja nende saavutamine

Koolituspäev on loodud eesmärgiga aidata töötajatel ettevõtte siseselt saavutada selge kujutlust nii isiklikust kui organisatsioonilisest hetkeolukorrast.

Meeskonnakoolitus

Koolitus viiakse läbi eesmärgiga parandada liidrite juhtimisoskusi ja suurendada meeskonnaliikmete omavahelist usaldust.

Juhtimiskoolitus

Koolituse eesmärk on suurendada juhtide eneseteadlikkust ja -juhtimise oskuseid

Liikmelisus

Majandus ja juhtimine on abstraktsed mõisted, mille tähendus jääb paljudele ebaselgeks

Väga sageli on võimalik lugeda erinevaid artikleid, kus arvatakse midagi majanduse või juhtimise kohta. On väga levinud, et leitakse, et majandust peaks tõstma ja suurendama. Seejärel arvatakse, et lisaks majandusele peaks tõstma ka palkasid ja kasumit ning arendama ettevõtlust.

Kuna erinevad mõisted omavad väga täpset ja konkreetset tähendust on oluline, et neid ka korrektselt kasutatakse. See tagab omavahelisel suhtlemisel täpse teineteise mõistmise. Iga inimene väärib parimat ning selleks, et teha õigeid otsuseid, peab olema piisavalt informeeritud. Kajastame järjepidevalt oma kodulehel tähelepanekuid, mida oma töös teeme ja jagame seda regulaarselt ka Teiega.

Koolitused

Meeskonnakoolitus

Juhtimiskvaliteedi tõusu üks olulisi tegureid on ühtse meeskonna loomine ja koostööalti õhkkonna hoidmine.

Juhtimiskoolitus

Koolitus viiakse läbi eesmärgiga parandada liidrite juhioskusi ja suurendada meeskonnaliikmete omavahelist usaldust.

Eesmärkide seadmine ja nende saavutamine

Koolituspäev on loodud eesmärgiga aidata töötajatel ettevõtte siseselt saavutada selge kujutlus nii isiklikust kui organisatsioonilisest hetkeolukorrast.

Artiklid

REGISTREERINGUTE RENDI TEENUSE KASUTAMISE OHUD

Rootsi ja Soome ehitussektoris tegutsemise eelduseks on registreeringute olemasolu käibemaksu- ja muudes registrites. See ei ole üllatuseks ühelegi nendes riikides tegutsevale ettevõtjale, sest reeglina on registreeringud töödega alustamise ja lepingu sõlmimise lahutamatuks eelduseks. Kui koostöökokkulepe registreeringuteta isegi saavutatakse, on näiteks käibemaksuregistreeringu puudumisel peatöövõtjal õigus pidada väljamaksetest kinni kuni 30% tagatissummana maksukohustuste täitmiseks. Selline olukord ei […]

Loe artiklit

PÜSIV TEGEVUSKOHT ROOTSIS JA TULUMAKSUKOHUSTUS – ÕNN VÕI ÕNNETUS?

Rootsis tegutsevad Eesti ettevõtted seisavad sageli silmitsi olukorraga, kas tunnistada, et neil on tekkinud püsiv tegevuskoht Rootsis või mitte. Rootsis tekkinud tuludelt peab püsiva tegevuskoha tekkimisel Rootsi riigile ettevõtte tulumaksu maksma. Seetõttu üritavad Eesti ja teiste selliste riikide ettevõtjad, kus ettevõtte tulu ei maksustata, püsiva tegevuskoha registreerimist Rootsis vältida. See aga toob sageli kaasa teatud […]

Loe artiklit

Kliendid meist