Edu eeldus on õigete eesmärkide seadmine ja nende nimel tegutsemine

Teenused

Raamatupidamine

Meie kompetentsi kuuluvad nii raamatupidamine, palgaarvestus, maksudeklaratsioonidega seonduv, finantsanalüüside teostamine, ettevõtte väärtuse määramine ja finantsjuhtimine.

Juhtimisalane nõustamine

Aitame ettevõtjatel teha oma tegemistes häid otsuseid ja saavutada suurem efektiivsus eesmärkide sõnastamise ning edasise tegevuskava planeerimise kaudu.

Juriidiline nõustamine

Lepingute ja tehingutega seotud õigusnõustamine, sealhulgas lepingute koostamine, ettevõtete asutamine, ühinemine, jagunemine, likvideerimine ning esindamine ametites ja kohtutes.

Eksport

Aitame välisturgudele sisenemisel ja ettevõtte reorganiseerimisel leida uusi kasulikke kontakte pea kõigis Euroopa riikides.

Ettevõtete asutamine

Omame pikaajalist kogemust uute ettevõtete asutamisel, olemasolevate ümberstruktureerimisel ja vajadusel ka likvideerimisel.

Mida me teeme

Raamatupidamine, juriidiline ning finantsnõustamine,juhtimiskoolitused.

Eesmärkide seadmine ja nende saavutamine

Koolituspäev on loodud eesmärgiga aidata töötajatel ettevõtte siseselt saavutada selge kujutlust nii isiklikust kui organisatsioonilisest hetkeolukorrast.

Meeskonnakoolitus

Koolitus viiakse läbi eesmärgiga parandada liidrite juhtimisoskusi ja suurendada meeskonnaliikmete omavahelist usaldust.

Juhtimiskoolitus

Koolituse eesmärk on suurendada juhtide eneseteadlikkust ja -juhtimise oskuseid

Liikmelisus

Majandus ja juhtimine on abstraktsed mõisted, mille tähendus jääb paljudele ebaselgeks

Väga sageli on võimalik lugeda erinevaid artikleid, kus arvatakse midagi majanduse või juhtimise kohta. On väga levinud, et leitakse, et majandust peaks tõstma ja suurendama. Seejärel arvatakse, et lisaks majandusele peaks tõstma ka palkasid ja kasumit ning arendama ettevõtlust.

Kuna erinevad mõisted omavad väga täpset ja konkreetset tähendust on oluline, et neid ka korrektselt kasutatakse. See tagab omavahelisel suhtlemisel täpse teineteise mõistmise. Iga inimene väärib parimat ning selleks, et teha õigeid otsuseid, peab olema piisavalt informeeritud. Kajastame järjepidevalt oma kodulehel tähelepanekuid, mida oma töös teeme ja jagame seda regulaarselt ka Teiega.

Koolitused

Meeskonnakoolitus

Juhtimiskvaliteedi tõusu üks olulisi tegureid on ühtse meeskonna loomine ja koostööalti õhkkonna hoidmine.

Juhtimiskoolitus

Koolitus viiakse läbi eesmärgiga parandada liidrite juhioskusi ja suurendada meeskonnaliikmete omavahelist usaldust.

Eesmärkide seadmine ja nende saavutamine

Koolituspäev on loodud eesmärgiga aidata töötajatel ettevõtte siseselt saavutada selge kujutlus nii isiklikust kui organisatsioonilisest hetkeolukorrast.

Artiklid

KOLM PÕHIMÕTET ETTEVÕTTE EESMÄRKIDE SEADMISEL

Loe artiklit

ROOTSI MAKSUD – MILLAL TULEB MAKSE MAKSTA JA MILLE ALUSEL

Loe artiklit

Referentsid