Ootamatu äriregistrist kustutamine – kuidas käituda

Meie poole on viimasel ajal pöördunud mitmed ettevõtjad, kelle ettevõtte on ootamatult äriregistrist kustutatud. Sellest lähtuvalt on neil tekkinud mitmeid küsimusi, mis vajavad operatiivset lahendamist. Mis saab ettevõtte varadest? Mis saab ettevõtte kohustustest? Kas üldse ja kuidas on võimalik ettevõtlusega jätkata olemasolevate lepingute raames jne?

Lisaks muidugi küsimus, mis peaks tegema siis, kui soovitakse ettevõtet ennistada, kas tegevuse jätkamise eesmärgil või ettevõtte vabadele vahenditele ligipääsemiseks. Allpoolsest artiklist saate lähemalt lugeda, mis viib ootamatu äriregistrist kustutamiseni, mis sellega kaasneb ning milline on lahendus olukorrale.

Majandusaasta aruande tähtajaks esitamata jätmise või kontaktisiku määramata jätmise tagajärg

Esiteks võib registrist kustutamine aset leida kontaktisiku määramata jätmise tõttu. See on küll suhteliselt harv juhtum ja puudutab vaid neid ettevõtteid, mille aadress on välisriigis, aga siiski on oluline teada, et kui ettevõte on kantud Eesti äriregistrisse, aga tema aadress on välisriigis, siis kohustab seadus määrama ettevõttele ametliku kontaktisiku.

Peamine põhjus ootamatuks ettevõtte äriregistrist kustutamiseks on aga majandusaasta aruande (või isegi aruannete) esitamata jätmine. Sellisel puhu on seadusandja kustutamiseks ette näinud erandliku korra, protsess on kiirem ning seetõttu ettevõtja jaoks sageli ootamatu.

Erandkord ettevõtte registrist kustutamiseks

Lühidalt on protsess järgmine. Kui ettevõte ei ole esitanud majandusaasta aruannet tähtaegselt, määrab registripidaja osaühingule registrist kustutamise hoiatusega tähtaja majandusaasta aruande esitamiseks ja saadab selle kohta teatise ettevõtte ametlikule e-posti aadressile.

Kui osaühing ei esita ka antud tähtajaks majandusaasta aruannet ja ametlikust majandusaasta aruande esitamise tähtajast on möödunud kolm kuud, võib osaühingu registrist kustutada, kui on täidetud järgmised eeldused: 

 • juriidilisel isikul ei ole kinnistusraamatust, laevakinnistusraamatust, äriregistrist ega Eesti väärtpaberite registrist nähtuvalt vara;
 • juriidiline isik ei osale menetlusosalisena üheski käimasolevas kohtumenetluses, kriminaalmenetluses ega täitemenetluses;
 • registrist kustutamisele on andnud nõusoleku valdkonna eest vastutava ministri poolt määratud isikud ja asutused.

Lisaks on kustutamise eelduseks registripidaja poolt Ametlikes Teadaannetes avaldatud teade võlausaldajatele ühingu äriregistrist kustutamise kohta.

Registrist kustutamine on reguleeritud äriregistri seaduse § 60 ja § 61 alusel, kui majandusaasta aruanne on esitamata.
Ettevõtjad pole sageli eelpool mainitud hoiatusmäärust kätte saanud, kuna ettevõte kontaktandmetes esitatud elektronposti aadress on vananenud või on nad jätnud teatise tähelepanuta, kuna varasemalt äriregister sellist kiiret kustutamispraktikat ei viljelenud ja majandusaasta aruannete esitamata jätmisele sellist radikaalset sanktsiooni ei kohaldatud.

Seega täiesti ootamatuks ei saa eelpool kirjeldatud korras äriregistrist kustutamist siiski pidada, sest äriregister saadab ettevõttele eelneva hoiatuse ja annab tähtaja paranduste sisseviimiseks.

Kustatud ettevõte tähendab pangakontode blokeerimist

Kui kustutatud ettevõttes on ka reaalselt majandustegevus katkenud ehk ettevõtted lihtsalt seisavad, on omanikud enamasti ettevõtte kustutamisega nõus, kuid soovivad siiski firma pangakontole jäänud summad enda kasutusse saada. On aga ka neid ettevõtjaid, kellele tuleb kustutamine ebameeldiva üllatusena ja kes soovivad tegevusega jätkata.

Pole harv, et ootamatult kustutatud firma kontol on täiesti arvestatav summa, mida hoitakse seal juhuks, kui õnnestub firmale taas hoog sisse puhuda või on need aktiivse tegevusega ettevõtte puhul tavapärased käibevahendid.

Asjalood on kahjuks sellised, et kui ettevõte on kustutatud, on ka pangad automaatselt kontod blokeerinud ja rahale enam ligi ei pääse. Kui panga poole pöörduda, siis on vastus ühene - et kontole ligi pääseda, on vaja, et ettevõte oleks äriregistris aktiivses olekus. Nii ettevõtte tegevuse sisuliseks jätkamiseks kui ka ettevõtte kontole ligipääsemiseks on vajalik ettevõte ennistada.

Ettevõtte ennistamist reguleerib äriregistri seaduse § 64.

Ettevõtte registrisse ennistamine

Ennistamist on võimalik registrilt taotleda kolme aasta jooksul kustutamisest alates.

Ennistamiseks on vajalik:

 • Koostada e-äriregistris ennistamise avaldus. Protsess on e-äriregistri süsteemis võimalikult lihtsaks tehtud, tuleb vaid tähelepanelikult lehel kuvatavat infot lugeda ja kõik vajalikud dokumendid esitada.
 • Likvideerida avalduse koostamise käigus kõik puudused - esitada majandusaasta aruanne või aruanded.
 • Samuti on vajalik osanike otsus selle kohta, et ettevõte on otsustatud ennistada, mis peab olema allkirjastatud ja mis tuleb avalduse lisada, avaldus tuleb samuti kõikide vajalike osapoolte poolt allkirjastada.
 • Tasuda riigilõiv 200€. Seda saab teha avalduse täitmise etapina e-äriregistris.
 • Avaldus registripidajale esitada.

Vahendite kättesaamine ennistamiseta

Kui on soov saada kätte ettevõtte kontol olnud vahendid aga ettevõtet ennistada ei soovita, siis on kontokohase informatsiooni saamiseks ning toimingute teostamiseks endisel juhatuse liikmel või likvideerijal võimalik algatada täiendav likvideerimismenetlus.

Täiendava likvideerimismenetluse läbiviimise võimalused on reguleeritud äriseadustikus, mille § 218. lg (2) sätestab, et kui pärast osaühingu registrist kustutamist ilmneb, et osaühingul jäi jaotamata vara ja vajalikud on täiendavad likvideerimisabinõud, võib kohus huvitatud isiku nõudel otsustada täiendava likvideerimise ja ennistada vanade likvideerijate õigused või määrata uued likvideerijad.

Ettevõtte pangakonto väljavõte on eelduseks majandusaasta aruande koostamiseks – kuidas seda saada, kui konto on blokeeritud?

Oluline on tähele panna asjaolu, et majandusaasta aruande koostamiseks on raamatupidajal vaja äriühingu pangakonto väljavõtet aasta kohta, mille kohta aruannet koostatakse. See on antud olukorras omamoodi keeruline küsimus, sest konto väljavõtet ei ole võimalik enam lihtsalt kontole internetikeskkonna kaudu sisenedes saada, kuna see on blokeeritud. Väljavõtte saamiseks soovitame pöörduda panga poole vastavasisulise avaldusega ja küsida ennistamisele viidates ettevõtte konto väljavõtet eraldi failina, mis teile saadetakse e-postiga.

Aastaaruannete koostamine ennistamise eeldusena

Peale seda, kui pangakonto väljavõte olemas ja kõik vajalikud raamatupidamislikud dokumendid kokku pandud, saab raamatupidaja alustada tööd aruannete koostamiseks.

Pakume abi, kui olete eelpoolkirjeldatud olukorda sattunud ning aitame operatiivselt esitada majandusaasta aruanded ja oleme vajadusel abiks ka ennistusavalduse täitmisel tekkinud küsimuste lahendamisel. Võtke meiega ühendust konsultatsiooniks täites allpoolse vormi või helistage telefonil +372 5345 9464.

Ennistamise läbiviimiseks e-äriregistris soovitame tutvuda ka registri koostatud põhjaliku ja kuvatõmmistega illustreeritud juhendmaterjaliga siit.

 

Võtke meiega ühendust

Võtke meiega ühendust, et leppida kokku konsultatsioon ja koos arutada, kuidas Wisecounter saab teile kasulik olla.
 • Kirjutage meile oma soovidest või probleemist, millele lahendust otsite.
 • Kui märkame, et vaja oleks esitada täpsustavaid küsimusi, võtab meie konsultant teiega ühendust või kutsub teid kohtumisele.
 • Peale vajaliku info kogumist koostame teile mittesiduva pakkumise, mille saadame teile e-postiga.

Teenused ettevõtetele

Pakume Eestis, Soomes, Lätis ja Rootsis laia valikut raamatupidamis- ja konsultatsiooniteenuseid ning meeskonnakoolitusi.

Asutamine

Aitame alustada ettevõtlusega Eestis, Soomes, Rootsis ja Lätis. Oleme abiks asutamisdokumentide koostamisel ja tegevuslubade saamisel.

Konsultatsioonid

Pakume konsultatsiooniteenuseid nii alustavatele kui tegutsevatele ettevõtetele, kes soovivad saavutada seatud kasvueesmärke.