Valikud ja eelistused

Inimene sünnib maailma ja ta hakkab esimesest hetkest tegema valikuid. Esialgu spontaanselt, aga kasvades ja arenedes ning ennast ja maailma paremini tundma õppides samm sammult teadlikumalt. Inimesena on meil suurim väljakutse elus teha õigeid valikuid teadmata enne otsustamist, mis on õige või mis vale.

Seda õiget, mis oleks õige aegumatult ei ole olemas. Küll aga on võimalik jõuda lähemale õigele, mis on objektiivsete asjaoludega võimalikult tihedalt seotud. Objektiivsuse saavutamine otsustamisel on aga juhi, kui otsust tegeva isiku jaoks suurim väljakutse.

Selleks, et saada piisavat selget ülevaadet juhi positsioonil olevast inimesest ja juhtimisega seotud asjaoludest, peab võtma kogu juhtimisprotsessi osadeks lahti ja analüüsima läbi nii isikute tasemel, kes on juhtimisega seotud kui ka protsessi objektide erinevatel tasanditel. Oluline on seejuures meeles pidada, et kõik objektiivsed osised on tähtsad ja ühtegi neist ei või pidada vähe tähtsaks.

Asjaolu, et ükski sündmus ei kordu kunagi samal moel muudab teiste kogemustele tugineva otsutamise väärtust.  Seega ei saa pidada ühtegi ilukirjanduslikku juhi abimeest küllaldaseks, et võtta seda aluseks oma otsuste tegemisel. Kui on soov teha head otsust, siis on oluline luua mudel, mis oleks süsteemselt koostatud tervik. Oleme koondamas siia lehele kokku artikleid ja muid tekste, ilma milleta ei ole võimalik meie hinnangul head otsust teha ja kvaliteetset juhtimist teostada.

Kogu juhtimise temaatika on aga üha aktuaalsem, sest üha kiiremini jõuavad ettevõtted algusest edulooni ja ulatuvad oma tegevusega rahvusvahelisele tasemele. Näeme erinevate start up-ide edulugusid kõrvalt iga päev. Valdavalt on nende juhid niinimetatud kogemuspõhised iseõppijad. Palju oleme kuulnud ka üksikutest väga edukatest ettevõtetest, kes on tänu pühendumisele, distsipliinile ning õigete isikute kaasamisele saavutanud märkimisväärset rahvusvahelist edu. Et ka nende ettevõtjate eduteed kiirendada, kes ei ole veel nii kaugele jõudnud aga plaanivad seda teha, siis anname meiegi neile omalt poolt selleks panuse, tehes regulaarseid kokkuvõtteid kaasustest, millega me oma töös oleme kokku puutunud.

Kõigile edukat juhtimist soovides,

Maario Laas
Wisecounter juhatuse liige
maario@wisecounter.ee