Arhiiv: Teenused

Teenused Custom Post Type

Meeskonnakoolitused

Koolitused on viisiks luua meeskonnas ühtsustunnet, tugevdada koostööd ja äritegevusele hoogu juurde anda. Wisecounter pakub valikut meeskonnakoolitusi, mis on keskendunud meeskonnatöö tõhusamaks muutmisele, et ettevõtte arengule kaasa aidata.

Miks valida Wisecounteri teenused?

 • Meie poolt pakutavad koolitusprogrammid valmivad rätsepatööna. Oleme seisukohal, et koolituste tulemuslikkus sõltub sellest, kui suurel määral käsitletavad teemad lähtuvad ettevõtte hetke väljakutsetest ning eesmärkidest.

 • Meie koolitajad on pikaajalise kogemusega ning seetõttu suudavad öeldut näidetega rikastada ja seetõttu muuta koolituse sisu hästi meeldejäävaks ja omandatavaks.

 • Oleme koolitusprogrammid välja töötanud selliselt, et omandatav on koheselt tööpostil ellu rakendatav. Wisecounteri koolitused keskenduvad praktiliste oskuste omandamisele, lisades personali tööriistakasti mitmeid uusi vajalikke oskusi.

 • Me usume tänapäevastesse koolitusmeetoditesse, sest need aitavad hoida tähelepanu värskena, õpihuvi suurena ning samuti omandatud paremini meelde jätta ja igapäevatööga seostada.

 • Kuna meie koolitused on loodud eesmärgiga esile kutsuda reaalseid muutusi, siis pakume oma klientidele ka peale koolitust tuge ning aitame koolitusel omandatud ellu rakendada.

Valik meie poolt pakutavaid koolitusprogramme:

 • Juhtimise arendamine
 • Meeskonnasisene suhtlemine ja koostöö
 • Ajahaldus ja planeerimine
 • Konfliktide ennetamine, lahendamine ja koostöö
 • Eesmärkide seadmine ja saavutamine
Kui soovite koolitusi läbi viima kutsuda kogenud ja usaldusväärse partneri, kes teie inimesi inspireerib ja ettevõtte produktiivsust tõstab, siis oleme teie jaoks olemas. Palun andke meile oma koolitushuvist teada allpoolset vormi kasutades.

Võtke meiega ühendust

 • Kirjutage meile oma soovidest või probleemist, millele lahendust otsite.
 • Kui märkame, et vaja oleks esitada täpsustavaid küsimusi, võtab meie konsultant teiega ühendust või kutsub teid kohtumisele.
 • Peale vajaliku info kogumist koostame teile mittesiduva pakkumise, mille saadame teile e-postiga.

Ärinõustamine

Meie eesmärgiks on aidata oma klientidel jõuda soovitud eesmärkideni, kasvada ja õitseda. Omades pikaajalist kogemust Eesti, Soome, Rootsi ja Läti turul, saame olla abiks pakkudes praktilisi lahendusi ja igakülgset äritegevusalast tuge konsultatsioonide näol.

Miks valida Wisecounteri teenused?

 • Meie konsultantidel on aastatepikkune kogemus ja seetõttu võimekus pakkuda tuge alates ettevõtte asutamisest ja strateegiate loomisest kuni igapäevase tegevuse korraldamiseni ning töötajate leidmiseni.

 • Personaalne lähenemine tähendab meie jaoks sisulist koostööd kliendiga. Me soovime mõista oma klientide äri olemust, väärtushinnanguid ja edasisi ambitsioone ning anda ärinõu lähtuvalt antud kliendi eripäradest, sest sellisel juhul on nõuanded ka rakendatavad ja teenivad soovitud eesmärke.

 • Peame oluliseks eetikat ja usaldusväärsust. Lähtume headest äritavadest ning käsitleme meile usaldatud infot konfidentsiaalsena.

 • Aitame lahendada akuutseid probleeme. Meie poole võib pöörduda ka selliste küsimustega, mis vajavad kiiret reageerimist, kuna neid tuleb ikka äritegevuses ette ja sageli on nende operatiivne lahendamine võtmetähtsusega firma edasist käekäiku silmas pidades.

Meie poolt pakutavate nõustamisteenuste valikusse kuuluvad:

 • Strateegiline planeerimine
 • Turuanalüüsi teostamine
 • Tulemuslikkuse analüüs
 • Finantsanalüüs, sh rahavoo aruanne
 • Riskijuhtimine
 • Probleemküsimuste võimalike lahenduste väljatöötamine
 • Uutele turgudele sisemise taktika ja tegevuskava
 • Ja muud instrumendid, mis on abiks kliendi probleemide lahendamisel või eesmärkide suunas liikumisel

 

Kui soovite lahendada mõnd sõlmküsimust või anda ettevõtte tegemistele uut hoogu, oleme teie jaoks olemas. Andke oma soovidest meile märku allpoolset vormi kasutades.

Võtke meiega ühendust

 • Kirjutage meile oma soovidest või probleemist, millele lahendust otsite.
 • Kui märkame, et vaja oleks esitada täpsustavaid küsimusi, võtab meie konsultant teiega ühendust või kutsub teid kohtumisele.
 • Peale vajaliku info kogumist koostame teile mittesiduva pakkumise, mille saadame teile e-postiga.

Maksuarvestus ja -konsultatsioonid

Pakume professionaalset tuge maksude planeerimisel ja optimeerimisel Eesti ettevõtetele, kes soovivad, et nende finantsasjad oleks parimas korras ning maksuküsimused lahendatud mõistlikult, seaduslikult ning läbipaistvalt.

Miks otsustada Wisecounteri maksuarvestus ja - konsultatsiooniteenuste kasuks?

 • Meie maksuspetsialistidel on põhjalikud teadmised Eesti maksusüsteemist ning aastatepikkune kogemus maksualaste küsimuste lahendamisel ning maksustrateegiate loomisel. Hoiame end pidevalt kursis Eesti maksuseadusandluse muudatustega ning aitame kalkuleerida, planeerida ja täita erinevaid maksukohustusi, mis ettevõttel riigi ees tekivad. Kogemused aitavad meil leida oma klientide maksualasele problemaatikale optimaalseid ja toimivaid lahendusi, vähendades riske ning pidades silmas oma klientide lühi- ja pikaajalisi ärilisi eesmärke.

 • Meie poolt teostatud maksuarvestus on täpne, korrektne, seaduslik ning aruandlus alati tähtaegne. Oleme nõudlikud detailide osas ja tagame oma klientide meelerahu, kuna nende ettevõtet puudutavad maksuküsimused on läbikaalutud ning aruandlus korrektselt esitatud.

 • Meie konsultandid on teile abiks mitut riiki hõlmavate tehingute, siirdehindade ja muude piiriüleste tehingutega seotud maksuküsimuste lahendamisel. Kuna tegutseme lisaks Eestile ka Rootsis, Soomes ja Lätis, saame oma klientidele pakkuda terviklikku lähenemist, mis on kantud põhjalikest teadmistest ja pikaajalisest praktilisest kogemusest.

 • Kliendikeskne lähenemine annab meie klientidele kindluse, et nende probleemide ja soovidega tegeletakse süvitsi ja diskreetselt, keskendudes parima lahendus leidmisele antud õigusruumi ning ettevõtte lühi- ja pikaajalisi eesmärke silmas pidades. Saame olla abiks maksuametiga suhtlemisel ja anda asjakohaseid suuniseid parima lahenduse leidmiseks teie ettevõtte käekäiku silmas pidades.

Kui soovite, et teie maksuasjad oleks korras ning maksustrateegia optimaalne, siis oleme hea meelega teie jaoks olemas ning aitame teie ettevõtte maksuküsimusi korraldada parimal viisil. Meiega nõu pidamiseks andke endast märku ja täitke allpoolne vorm.

Võtke meiega ühendust

 • Kirjutage meile oma soovidest või probleemist, millele lahendust otsite.
 • Kui märkame, et vaja oleks esitada täpsustavaid küsimusi, võtab meie konsultant teiega ühendust või kutsub teid kohtumisele.
 • Peale vajaliku info kogumist koostame teile mittesiduva pakkumise, mille saadame teile e-postiga.

Finantsnõustamine

Korras finantsasjad on ettevõtte eduka toimimise vundamendiks. Sageli on ettevõtted pealtnäha edukad, kliente jagub ning projektid õnnestuvad, kuid juba mõne aja pärast avastatakse end sellises rahalises olukorras, et ettevõtte tegevus tuleb kas ümber korraldada või ettevõte sulgeda. Wisecounteri eesmärgiks on aidata klientidel luua ja hoida korda oma rahaasjades ning kujundada oma firma tugevaks, püsivaks ja sõltumatuks.

Miks valida Wisecounteri finantsnõustamisteenus?

 • Läheneme oma klientide finantsasjadele põhjalikkuse ja süsteemsusega. Me analüüsime teie ettevõtte hetkeseisundit ja töötame koostöös teiega välja optimaalsed finantsstrateegiad nii lühiajaliste kui pikaajaliste eesmärkide saavutamiseks.

 • Nõustame maksuküsimustes ja aitame luua eeldused, et teie ettevõtte maksustrateegiad oleksid optimeeritud, kõik kohustused õigeaegselt täidetud ning läbipaistvus tagatud. Teie äri saab toimida viisil, mis ei põhjusta liigset ja läbimõtlematut maksukoormust, samas ei tekita maksuriske.

 • Meie konsultandid aitavad rahavoo juhtimisel ja kohustuse koormuse vähendamisel. Läbimõeldud finantsstruktuur loob eeldused finantsstabiilsuse tekkeks ja võimaldab keskenduda äritegevusele teadmisega, et toime tullakse ka ootamatustega.

 • Teadlikkus riskidest ja nende minimeerimine aitavad luua finantsturvalisust. Pakume riskide vähendamise strateegiaid, mis keskenduvad efektiivsuse tõstmisele, kulude optimeerimisele ja protseduuride täiustamisele.

 • Meie finantsnõustajatel on pikaajaline kogemus koostööst erinevates valdkondades tegutsevate ettevõtetega. Seetõttu saame olla abiks ka komplitseeritud situatsioonides ja luua visioone võimalikuks väljapääsuks ka kitsamatest oludest.

 • Konfidentsiaalsuse kõrval peame oluliseks mõtteviisi, et alati saab paremini. Meie roll ei ole anda hinnanguid, vaid töötada koos kliendiga selle nimel, et jõuda ettevõttele seatud sihtideni.

 

Kui soovite luua stabiilsust oma ettevõtte rahaasjades, oleme teile meeleldi abiks nii analüüside teostamisel kui strateegiate loomisel ja tegevuskavade elluviimisel. Andke oma soovist meile teada täites allpoolse vormi.

Võtke meiega ühendust

 • Kirjutage meile oma soovidest või probleemist, millele lahendust otsite.
 • Kui märkame, et vaja oleks esitada täpsustavaid küsimusi, võtab meie konsultant teiega ühendust või kutsub teid kohtumisele.
 • Peale vajaliku info kogumist koostame teile mittesiduva pakkumise, mille saadame teile e-postiga.

Firmade asutamine (sh lubade taotlemine, registreeringud)

Kui soovite alustada äriga ja olete asutamas ettevõtet, siis saame teile olla abiks protsessi lihtsamaks ja tõhusamaks muutmisel. Pakume firmade asutamisteenust lisaks Eestile ka Rootsis, Soomes ja Lätis. Aitame alates äriühingu vormi valimisest kuni registreeringute saamise ja aruandluse korraldamiseni.

Miks valida Wisecounteri teenus?

Omame arvestatavat kogemust ettevõtete asutamisel Eestis, Rootsis, Lätis ja Soomes. Aitame sobivaima ettevõtlusvormi valimisel lähtudes ettevõtte eesmärkidest ja strateegiast, aga ka muudest aspektidest, nagu töötajaskond ja tegevusala. Aitame arvestada ka maksuaspektide ja muude kohustustega, mis planeeritavat ettevõtet ees ootavad. Samuti vajab tähelepanu tegutsemiseks vajalike lubade ja registreeringute küsimus, mis Eestis on võrdlemisi üheselt mõistetav, kuid Soomes ja Rootsis väga mitmetest asjaoludest sõltuv.

Allpoolne loetelu annab ülevaate meie poolt pakutava asutamisteenuse komponentidest:

 • Esialgne koosolek, et arutada asutatava ettevõtte eesmärke ja võimalikke piiranguid
 • Abi sobivaima äristruktuuri valimisel (osaühing, füüsilisest isikust ettevõtja, filiaal jne)
 • Abi eristuva ja nõuetele vastava ärinime broneerimisel
 • Nõutava juriidilise dokumentatsiooni, näiteks äriühingu põhikirja koostamine ja esitamine
 • Registreerimisprotseduuri korraldamine äriregistris 
 • Abi käibemaksukohustuslaseks registreerimisel, kui see on ettevõtte puhul kohaldatav
 • Pangakonto avamise protseduuri hõlbustamine
 • Asutamisprotseduuride ja dokumentide seaduspärasuse järgimine ja kontroll
 • Jätkuv tugi igakuise ja –aastase aruandluse korraldamisel ning muude asutamisjärgsete küsimuste lahendamisel
 • Nõustamine tööandjaks olemisega seotud küsimustes, nagu vajalik dokumentatsioon ja kindlustused ning ka ametiühingutesse kuulumine; samuti oleme vajadusel abiks lepingute koostamisel, läbirääkimistel osalemisel jne.
Kui soovite nõu ja abi ettevõtte asutamisel, olete oodatud meie juurde konsultatsioonile. Palun täitke allpoolne vorm ning andke meile oma soovist teada.

Võtke meiega ühendust

 • Kirjutage meile oma soovidest või probleemist, millele lahendust otsite.
 • Kui märkame, et vaja oleks esitada täpsustavaid küsimusi, võtab meie konsultant teiega ühendust või kutsub teid kohtumisele.
 • Peale vajaliku info kogumist koostame teile mittesiduva pakkumise, mille saadame teile e-postiga.

Palgaarvestusteenus

Pakume terviklikku palgaarvestusteenust, mis vastab Eesti õigusaktidele ning raamatupidamisreeglitele. Hoiame oma klientide meelerahu tagades, et personali töötasu puudutav aruandluskohustus on õigeaegselt ja korrektselt täidetud ning maksud tasutud. 

Miks valida Wisecounteri palgaarvestusteenus?

 • Omame pikaajalist kogemust palgaarvestuse teostamisel ja saame kindlustada, et meie klientide töötajate palgaarvestus on teostatud täpselt, korrektselt ja seaduslikult. Meie juurde on oodatud nii väikse töötajate arvuga ettevõtted kui ka need, kus personali on oluliselt rohkem.

 • Lähtume konkreetse ettevõtte spetsiifikast, et luua just teie ettevõtte vajadustest vastav palgaarvestuse süsteem ja pakkuda teile põhjalikku aruandlust, mis on abiks palgaarvestuskulude planeerimisel ja vajalike juhtimisotsuste tegemisel ning palgapoliitika kujundamisel.

 • Teostame palgaarvestust tähtaegselt, esitame vajalikud deklaratsioonid õigeaegselt ning korrektselt. Kuna palgaarvestuse kohta esitatavatele aruannetele on seatud spetsiifilised nõudmised, on nende täitmine seotud ettevõtte usaldusväärsusega ka klientide ja koostööpartnerite silmis.

 • Kuna omame teadmisi ja kogemusi lisaks Eestile ka Rootsi, Soome ja Läti palgaarvestuse teostamisel, saame teenust pakkuda kombineeritult igas nimetatud riigis. Haldame töötajate palgaarvestust Eestis, Soomes, Rootsis ja Lätis ning tagame järjepideva, õigeaegse ja antud riigi nõuetele vastava palgaarvestuse.

 • Tagame palgaandmete täieliku konfidentsiaalsuse ning järgime lisaks riiklikele andmekaitsenõuetele ka meie ja kliendi vahelist konfidentsiaalsuskokkulepet, mis kuulub finants- ja eriti just isikuid puudutavate palgaandmete töötlemise juurde.

Oleme meelsasti usaldusväärseks ja pikaajaliseks partneriks nendele ettevõtetele, kes soovivad oma personali palgaarvestusprotsesse lihtsustada ja kulutõhusamaks muuta. Kui soovite tulla meie juurde konsultatsioonile või on teil palgaarvestuse osas küsimusi, andke enda soovidest allpoolse vormi kaudu meile märku.

Võtke meiega ühendust

 • Kirjutage meile oma soovidest või probleemist, millele lahendust otsite.
 • Kui märkame, et vaja oleks esitada täpsustavaid küsimusi, võtab meie konsultant teiega ühendust või kutsub teid kohtumisele.
 • Peale vajaliku info kogumist koostame teile mittesiduva pakkumise, mille saadame teile e-postiga.

Juriidiline nõustamine

Aitame lahendada juriidilisi küsimusi, mis puudatavad ettevõtlust ning pakume asjakohast äriõigusalast nõu erinevate valdkondade ettevõtetele. Oleme oma klientide jaoks olemas alates äriühingu loomisest kuni ettevõtete ühinemise või jagunemise korraldamiseni ning vajadusel aitame vaidluste lahendamisel. Kuna meie kontorid asuvad lisaks Eestile ka Rootsis, Soomes ja Lätis, saame olla abiks ka selliste juriidiliste küsimuste lahendamisel, mis riigipiire ületavad ja nõuavad seetõttu veelgi laiemat õigusalast kompetentsi.

Miks valida Wisecounteri teenused?

 • Meie meeskond omab pikaajalist kogemust ja laia teadmiste skaalat erinevate äriõigusalaste küsimuste lahendamisel. Seetõttu saame olla oma klientidele abiks alates ettevõtte loomisest kuni problemaatika lahendamiseni, mis võib ette tulla juba küpsele ettevõttele ning tema käekäiku mõjutada. Meie konsultandid annavad suuniseid, kuidas korraldada ettevõtte tegevus juriidiliselt korrektselt ja ärihuve kaitsvalt.

 • Läheneme igale kliendile personaalselt ja töötame välja lahendused, mis aitavad kõige paremini just teie eesmärke saavutada või õigusprobleeme lahendada. Oleme alati valmis vastama tekkivatele äriõigusküsimustele ning selgitama põhjalikult lahti väljapakutud lahendused, et saaksite olla kindlad, et need on kooskõlas ettevõtte sihtidega.

 • Läheneme ettevõtetele terviklikult, aitame välja töötada äriõigusstrateegiaid, mis üheaegselt vähendavad ettevõtte äririske ja kaitsevad ärihuve.

 • Kõrge kvaliteet lepingute ja muude dokumentide koostamisel annab ettevõtjale vajaliku kindluse. Saate olla kindlad, et oleme dokumentatsiooni koostades või strateegiat luues pööranud tähelepanu ka detailidele, et tagada õiguskindlus.

 • Oleme abiks dispuutide lahendamisel, aga ka ühinemiste ja jagunemiste korraldamisel. Meie põhimõtteks on tungida asjade juurteni ja seega saame anda asjatundlikku nõu vaidluste lahendamisel ning aidata sisuliselt kaasa parima lahenduse leidmisele olgu selleks läbirääkimised või esindus kohtus.

Meie poolt pakutavate nõustamisteenuste valikusse kuuluvad:

 • Lepingute koostamine, analüüs
 • Intellektuaalomandi kaitse
 • Tööõigusalased küsimused: lepingud, aktid, eeskirjad jne
 • Tehingud, esindus ja ettevalmistamine
 • Vaidluste lahendamine nii partnerite, klientide kui töötajatega
 • Äririskide hindamine
 • Ja teised teenused, mis on vajalikud ettevõtte juriidilise poole korras hoidmiseks
Kui soovite oma äriõigusalaseid küsimusi arutada kogenud ja usaldusväärse partneriga, oleme teie jaoks olemas, et aidata saavutada teil soovitud eesmärgid ja hoida samas äririske võimalikult madalal. Andke oma soovidest märku allpoolse vormi kaudu.

Võtke meiega ühendust

 • Kirjutage meile oma soovidest või probleemist, millele lahendust otsite.
 • Kui märkame, et vaja oleks esitada täpsustavaid küsimusi, võtab meie konsultant teiega ühendust või kutsub teid kohtumisele.
 • Peale vajaliku info kogumist koostame teile mittesiduva pakkumise, mille saadame teile e-postiga.

Juhtimisaruandlus

Ettevõtte arengu forsseerimiseks või probleemide sisuliseks lahendamiseks on vajalik omada andmetel põhinevat ülevaadet ettevõtte praeguses käekäigust. Koostame juhtimisotsuste tegemiseks vajalikke raporteid ja aruandeid lähtuvalt teie firma spetsiifikast ning soovitud eesmärkidest.

Miks valida Wisecounteri teenused?

 • Lähtume aruannete koostamisel just teie ettevõtte vajadustest ja eesmärkidest. Meie poolt koostatavate aruannete hulka kuuluvad näiteks finantstulemuste analüüs, tegevusmõõdikute või tulemusnäitajate analüüs, samuti koostame prognoose ja eelarveid.

 • Aruanded ja raportid esitame alati selges ning kokkuvõtlikkus vormis, et saaksite neid järelduste ja otsuste tegemisel võimalikult konstruktiivselt kasutada.

 • Meie spetsialistidel on aastatepikkune kogemust finantsandmete töötlemisel ja mõtestamisel. Saame kiiresti välja tuua olulise ning akuutse ja juhtida tähelepanu trendidele ning võimalikele pudelikaeltele, mis mõjutavad firma käekäiku. Oleme klientide jaoks alati olemas, et selgitada lahti, millele andmed viitavad ja kuidas neid tõlgendada nii lühikeses kui pikas perspektiivis.

 • Mõistame ajalist väärtust, ehk seda, kui oluline on saada vajalikku teavet õigel ajal, mitte liiga vara ega hilja. Täpne info, mis lähtub viimastest andmetest ja võtab arvesse ka varasemate perioodide näitajaid, annab vajaliku sisendi, mis võimaldab ettevõttel optimaalselt tegutseda, kahjusid vältida ja kasu maksimeerida.

 

Kui soovite teha läbikaalutud juhtimisotsuseid ning vajate abiks korrektseid ja selgesti mõistetavaid finantsandmeid, oleme meeleldi abiks. Andke oma soovidest meile märku allpoolse vormi kaudu.

Võtke meiega ühendust

 • Kirjutage meile oma soovidest või probleemist, millele lahendust otsite.
 • Kui märkame, et vaja oleks esitada täpsustavaid küsimusi, võtab meie konsultant teiega ühendust või kutsub teid kohtumisele.
 • Peale vajaliku info kogumist koostame teile mittesiduva pakkumise, mille saadame teile e-postiga.

Raamatupidamisteenused Eestis

Wisecounteri poolt pakutav raamatupidamisteenus on mõeldud ettevõtetele, kes vajavad usaldusväärset finantspartnerit, kes aitab neil raamatupidamise korras hoida ning annab operatiivselt andmetel põhinevat finantsnõu.

Miks valida Wisecounteri teenused?

 • Meil on rohkem kui 15-aastane kogemus raamatupidamisteenuse pakkumisel Eesti äriühingutele. Oleme teinud koostööd nii suurte kui väikeste ettevõtetega erinevatest ärivaldkondadest ja seetõttu oskame asjakohast nõu anda nii üldistes kui spetsiifilistes küsimustes, mis puudutavad raamatupidamist ja ettevõtte finantsasjade korraldamist.

 • Lähtume oma klientide äriloogikast ning pakume personaalset teenust. Oleme arusaanud, et igal kliendil on just neile omased ambitsioonid, soovid ja töökorraldus. Seega töötame iga kliendiga personaalselt lähtuvalt nende äriloogikast ning eesmärkidest.

 • Meil on põhjalikud teadmised raamatupidamisalasest seadusandlusest ning raamatupidamist korraldavatest õigusaktidest ja samuti ka praktiline pool, ehk teame, kuidas õigusakte rakendada, millised küsimused on alati esmatähtsad lahendada ning millised vajavad detailset süvenemist.

 • Meie personal on abivalmis ja operatiivne. Meie kliendid võivad kindlad olla, et meie juures on nende raamatupidamisasjad korrektselt korras ning nad saavad meie käest tuge ja nõu alati kõige uuemate raamatupidamisandmete põhjal.

 • Orienteerume maksumaastikul vilunult ja hoiame aruandluse alati korras, ja seda ka siis, kui riiklikud nõuded on pidevas muutumises. Oleme abiks maksuküsimuste lahendamisel ja tagame nõuetele vastavuse, koostame vajalikud aruanded ning anname nõu finantsraportite koostamisel. Meie juures saate olla kindlad, et vajalikud raportid ning aruanded on alati õigeaegselt ja korrektselt esitatud ning arvesse on võetud ka teie ärihuve.

 • Kuna pakume raamatupidamisteenust lisaks Eestile ka Soomes, Rootsis ja Lätis, omame me põhjalikku arusaama iga nimetatud riigi raamatupidamisalastest nõuetest, regulatsioonidest ja kultuurilistest eripäradest. Seetõttu oskame aidata Eesti ettevõtjaid, kes Eestis, Soomes, Rootsis ja Lätis tegutsevad, operatiivselt ning sisuliselt.

 • Tagame piiriüleste tehingute nõuetele vastavuse raamatupidamises ja aruandluses. Piiriüleste tehingute kajastamine ja meie klientide nõustamine on meie raamatupidajate jaoks igapäevane töö.

 • Aeg on raha ja me väärtustame mõlemat. Meie teenuse üheks osaks on raamatupidamisalase- ja finantsnõu pakkumine, mis on vajalik läbimõeldud otsuste tegemiseks ja ettevõtte liikumiseks soovitud äriliste eesmärkide suunas.

 

Oleme meeleldi abiks raamatupidamisasjade korraldamisel, et võimaldada teil muretult keskenduda oma äri kasvule ja eesmärkidele. 

Võtke meiega ühendust

 • Kirjutage meile oma soovidest või probleemist, millele lahendust otsite.
 • Kui märkame, et vaja oleks esitada täpsustavaid küsimusi, võtab meie konsultant teiega ühendust või kutsub teid kohtumisele.
 • Peale vajaliku info kogumist koostame teile mittesiduva pakkumise, mille saadame teile e-postiga.