koosolek

Juhi professionaalsed juhtimisoskused on hädavajalikud, et ettevõtte töötajad tunneksid end meeskonna täisväärtuslike liikmetena.

Juhtimise efektiivsuse suurendamiseks:

  • Aitame juhtidel viia ettevõttes läbi diagnostikat, et avastada arengu takistused
  • Aiame juhtidel seada ja sõnastada lühema- ja pikema perspektiiviga eesmärke
  • Koostada strateegia seatud eesmärkide saavutamiseks
  • Aitame juhtidel sõnastada ja kommunikeerida eesmärgid ja tegevused nii, et kogu meeskond saaks neist ühiselt aru
  • Teostada ettevõttes edasi- ja tagasisidestust, et säilitada kontroll ettevõtte arengu ja kasvu üle
  • Teostada korrektuure, et kõrvaldada ettevõtte arengut takistavad tegurid ja kiirendada arengut
  • Luua iseregulatiivseid süsteeme, mis vabastavad juhid igapäevasest aktiivsest sekkumisest