KOLM PÕHIMÕTET ETTEVÕTTE EESMÄRKIDE SEADMISEL

Selgelt sõnastatud ja läbimõeldud ettevõtte eesmärgid aitavad liikuda soovitud sihil, hoida motivatsiooni ning oma tööst rohkem sisulist rahulolu tunda. Pole õiget aega, millal eesmärke seada. Seda tuleks teha alati, kui tekib tunne, et varem seatud sihid on juba saavutatud või on muutunud luitunuks ega puuduta enam kedagi.

Uute plaanide seadmisel ei maksa unustada, et kõigepealt võiks vaadata tagasi. Mõelda, mis läks nii nagu soovisid ja mis oleks võinud minna paremini, mille üle tunned tänulikkust, mis peab kindlasti muutuma. Kui oled olnuga rahu teinud, saad suunata fookuse sellele, mis tuleb, ehk panna paika ettevõtte eesmärgid järgmiseks perioodiks.

Mida tasub silmas pidada, et ettevõtte eesmärgid oleksid ühtaegu nii ambitsioonikad kui ka saavutatavad? 

1. Saavutatavad eesmärgid on üles ehitatud reaalsetel vahetulemustel.

Sageli ja õnneks on meie unistused suured ning ilusad. Mida ambitsioonikamad on meie unistused, seda raskem on märgata neid samme, mis on õnnestumiseks vajalikud. Mõte tundub unistamisfaasis ihaldusväärne, aga kui läheb reaalselt selle suunas liikumiseks, tundub kõik ühtäkki sama võimalik, nagu merepõhjas asuvale varandusele ilma hapnikuballoonita järele sukeldumine. 

Selleks, et ambitsioonikas ettevõtte eesmärk ei jääks täide viimata, tasub see lüüa lahti sammudeks ehk vahe-eesmärkideks, mida lihtsamateks, seda parem. Määrata tuleb täpselt ära ka see, millisel juhul me võime öelda, et mingi etapp on läbitud ja millisel mitte. 

Enne eesmärgi suunas liikuma hakkamist tuleks veel ka ausalt peeglisse vaadata. Aru tuleks saada, kas meil on piisavalt kompetentsi, et olemasolevate jõududega seda tippu vallutada või peaksime mõtlema lisajõudude kaasamisele (uued meeskonnaliikmed, head partnerid) ja lisateadmiste ammutamisele (raamatud, koolitused, loengud). 

2. Vastutus.

Uute plaanide pidamisel ja ettevõtte eesmärkide seadmisel on hea mõte iseenda ja oma meeskonna liikmetega kohe protsessi alguses kokku leppida, et me vastutame oma kokkulepete ja lubaduste eest. Sageli asume tegutsema sarnaste positiivsete tunnetega, nagu värskelt armunud, kuid siis, kui puutume kokku takistustega, ajab see meil meele mõruks ja lükkab kokkulepitud rajalt kõrvale. Kuidas panna end olukorda, et vastutusest mitte kõrvale hiilida? Kaks mõtet. Üks võimalus on leida endale partner oma kolleegide seast, kes valvab, et püsiksid valitud rajal ning kutsub korrale, kui kipud kõrvale kalduma. Selleks tuleb kokku leppida omavaheline kommunikatsioon ja luua ajaplaan. Igal juhul muudab selline kaasvastutus eesmärkidest loobumise meeldivalt ebameeldivaks. Teine idee on kaasata mõni digitaalne tööriist, mis aitab progressi jälgida nii isiklikult kui kogu meeskonna lõikes. 

3. Minevik aitab kaardistada potentsiaalsed komistuskivid. 

Uute plaanide pidamist tasub alustada vanade plaanide elluviimist analüüsides. Nii väldime samade (või sarnaste) kivide otsa komistamist. Minevikust on palju õppida, kuid selleks tuleb seda mitte lihtsalt meenutada, vaid analüüsida. Näiteks, kui oled vaevelnud juba aastaid rahavoogudega, kuna klientide arved laekuvad hiljem, kui Sinul tekivad maksekohustused, siis oleks hea mõte võtta ettevõtte finantsasjad pulkadeks lahti ja leida võimalused olukorra stabiliseerimiseks. Seda saad teha ise, kuid hea mõte on kaasata inimesed, kes finantsküsimusi lahendades leiba teenivad, kuna neil võib olla kogemuse põhjal Sulle nii mõndagi väärtuslikku pakkuda. Saadud info võib Sinu ettevõtte jaoks olla vajalik võtmeelement, mis aitab saavutada selle, mille poole püüdled. 

Wisecounter OÜ pakub raamatupidamisteenuste osutamise kõrval ettevõtjatele ja ettevõtetele koolitus- ja konsultatsiooniteenuseid. Kui oled mõne keerdküsimuse tõttu pannud oma ettevõtte arenguplaanid ootele, võta meiega ühendust. Võib-olla saame Sulle kasulikud olla. 

Artikli koostas:

Mari-Eva Ahja
Wisecounter tegevjuht
marieva@wisecounter.ee

Loe ka sarnased artiklid:


Võtke meiega ühendust ja tulge konsultatsioonile! Meie juures on esimene konsultatsioon tasuta. Räägime lähemalt, kas ja kuidas saame Teile kasulikud olla.