koosolek

Oleme üle 7 aasta pakkunud raamatupidamisteenust erinevatele juriidilistele isikutele

Raamatupidaja on juhi oluliseim partner, kes aitab tal ettevõtte seisust ülevaadet saada. Seetõttu on väga oluline, et ettevõtte juht saab raamatupidajat usaldada ja saab vajadusel oma küsimustele kiired vastused. Me hoiame oma klientidega tihedat sidet. Meie klientidel on alati ülevaade oma ettevõtte finantsilisest hetkeseisust ja võimalus saada nõuandeid edasiseks tegutsemiseks. Me peame oluliseks, et kõikidel meie klientidel on raamatupidamine nii korras, et nad võivad keskenduda vaid oma äri edendamisele.

Raamatupidamine:

 • Jooksev raamatupidamine
 • Eelmiste perioodide korrastamine
 • Konkreetse perioodi raamatupidamine
 • Raamatupidamise sisseseadmine
 • Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine
 • Algdokumentide töötlemine
 • Müügiarvete koostamine ja väljastamine
 • Müügiarvete ja laekumiste kajastamine
 • Ostuarvete ja tasumiste kajastamine
 • Komandeeringu- ja kuluaruannete koostamine
 • Põhivahendite arvelevõtmine, mahakandmine, amortisatsiooni arvestamine
 • Deklaratsioonide koostamine ja esitamine
 • Maksu- ja Tolliametile statistiliste aruannete koostamine ja esitamine
 • Statistikaametile aruannete (bilanss, kasumiaruanne) koostamine
 • Objekti arvestuse pidamine
 • Aastaaruande koostamine
 • Korteriühistu raamatupidamine
 • Ühistu raamatupidamine

Palgaarvestus

 • Töötajate igakuine palkade arvestamine ja palgalehtede koostamine
 • Lisatasude, preemiate arvestamine
 • Puhkuse- ja lõpurahade arvestamine
 • Töövõimetuslehtede täitmine ja esitamine Haigekassale
 • Deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile
 • Statistiliste aruannete koostamine ja esitamine Statistikaametile
 • Palkade ja maksude ülekandmine

Personaliarvestus

 • Isikukaartide täitmine
 • Lepingute sõlmimine ja lõpetamine