koosolek

Ettevõtja ei saa olla ekspert igal alal, mis tal lahendada tuleb. Nii ei ole võimalik omada teadmisi eri riikides kehtivate seaduste ja regulatsioonide kohta, mis puudutab ettevõtete asutamist ja suhtlust kohalike ametkondadega. Seega on lihtsam kaasata oma ettevõtte asutamisel ja laienemisel ning ametkondadega suhtlemisel professionaalsete partnerite abi. Wisecounteri töötajatel on kogemused ettevõtete ja filiaalide asutamisel ning laienemisel nii Skandinaavias kui Baltimaades.

Me oleme abiks oma klientidele:

  • Ettevõtte asutamisdokumentide koostamisel ja kooskõlastamisel erinevate osapooltega
  • Suhtlemisel maksuameti, tolli, statistikaameti, haigekassa ja pangaga
  • Ettevõtte esindamine eri riikide ametkondade esindajatega
  • Ettevõtete esindamisega kohtus ja / või töövaidluskomisjonis