27 sept. 2017

Rootsi ja ka Soome on riigid, kus kehtivad töötajate palkamisele teatavad miinimumnõuded, mida paljud tööandjad Baltikumist ja teistest odavama tööjõuga riikidest on siiani püüdnud erinevate seaduste aukude kaudu ära kasutada. Rootsi valitsus on otsustanud olukorda muuta. Rootsi ametiühingutel on alates 1. juunist suuremad õigused nõuda välisettevõtjatelt kollektiivlepingute sõlmimist ...

13 apr. 2016

Maario Laas
Inimene sünnib maailma ja ta hakkab esimesest hetkest tegema valikuid. Esialgu spontaanselt aga kasvades ja arenedes ning ennast ja maailma paremini tundma õppides samm sammult teadlikumalt. Inimesena on meil suurim väljakutse elus teha õigeid valikuid teadmata, mis on õige. Seda õiget, mis oleks õige aegumatult ei ole olemas. Küll aga on võimalik jõuda lähemale õigele, mis on objekti...