27 sept. 2017

Rootsi ja ka Soome on riigid, kus kehtivad töötajate palkamisele teatavad miinimumnõuded, mida paljud tööandjad Baltikumist ja teistest odavama tööjõuga riikidest on siiani püüdnud erinevate seaduste aukude kaudu ära kasutada. Rootsi valitsus on otsustanud olukorda muuta. Rootsi ametiühingutel on alates 1. juunist suuremad õigused nõuda välisettevõtjatelt kollektiivlepingute sõlmimist ...

12 veebr. 2017

Maario Laas
Tallinnas IT Kolledžis toimunud rakenduskõrghariduse konverentsile oli kohale tulnud korraldajate hinnangul rekordarv osalejaid. Esinejateks olid silmapaistvad isikud Eestist ja meile eeskujudeks nimetatud Soome ja Austria juhtivad haridusvaldkonna esindajad. Timo Luopajärvi, kes on Soome Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu ARENE peasekretär, andis põhjaliku ülevaate hetkel Soom...

11 nov. 2016

Maario Laas
Kõik räägivad juhtimisest ja meeskonnatööst aga vaatlused näitavad, et erinevatelt inimestelt ühest vastust saada küsimusele, mis on juhtimine või meeskonnatöö ei õnnestu. Kui inimesed esmakordselt lennukisse satuvad, siis neil enamasti ei teki mõtet, et huvitav sõiduriist prooviks sellega ise kuhugi lennata. Õnneks või kahjuks ei ole see isegi võimalik, ilma vastavat ettevalmistust läbi...

13 apr. 2016

Maario Laas
Selle kirjutise loomist ajendas mind ette võtma viimastel aegadel erinevate inimeste poolt väljendatud selgituste jagamine seoses juhtimisega. Juhtimine on mõiste, millele selgitust küsides on kõik nõus julgesti  vastuse andma. Vaatlused on aga andnud kinnitust, et kahte ühesugust vastust leida naljalt ei õnnestu. Erinevate käsitluste eksitavusel või ekslikkusel pikemalt peatumata püüan...