Silt: accountant

MILLAL NING MILLIST ETTEVÕTLUSVORMI ROOTSIS EELISTADA

Tark ettevõtja uurib juba aegsasti enne Rootsi turule sisenemist, millised on sealsed võimalused äri tegemiseks ning milline ettevõtlusvorm tema vajadustele kõige paremini vastab. Selles artiklis on juttu kolmest erinevast viisist, kuidas Rootsis juriidilise kehana tegutseda. On olemas ka teisi ettevõtlusvorme, aga neid kasutatakse kas väga väikeste ettevõtete puhul (näiteks FIE-d) või siis erandjuhtudel.

3 ettevõtlusvormi, millest selles artiklis juttu tuleb, on:

  1. Rootsis registreeritud välismaine ettevõte;
  2. Rootsi filiaaliga välismaine ettevõte;
  3. Rootsi AB (AB on lühend sõnast „Aktiebolag“, mis otsetõlkes tähendab „Aktsia äriühing“ ning vastab Eesti OÜ-le).

Õige otsuse tegemisele aitab kaasa see, kui tead juba turule sisenedes, kui kaua Sa Rootsi turul tegutseda kavatsed. Kui plaanid tegutseda vähem kui 6 kuud, piisab ettevõtte Rootsi registreerimisest. Kui aga kauem kui 6 kuud, siis tuleb teha kas filiaal või Rootsi AB.

Olenemata ettevõtlusvormist, on igal juhul vaja registreerida F-skatt, VAT number või tööandja registreering, olenedes sellest, kas ettevõte tegeleb käibemaksustatava müügiga või tööliste palkamisega. Mõnel ettevõttel läheb kõiki kolme vaja. Need registreeringud tehakse Skatteverketis (Rootsi Maksuametis) ja registreeringu käsitlemisaeg on 3–6 nädalat.

Rootsi ettevõtte registrinumbrid on 10-kohalised (XXXXXX-XXXX) ja nende järgi saab tuvastada, mis ettevõtlusvormiga tegemist on.

ROOTSIS REGISTREERITUD VÄLISMAINE ETTEVÕTE (50XXXX-XXXX)

+  Sobib ettevõtjale, kellel on Rootsis aeg-ajalt lühiajalisi projekte.

+  Ei teki ühtegi lisakohustust peale deklaratsioonide esitamise.

+  Kõige väiksem investeerimiskulu, nii ajaliselt kui rahaliselt.

–  Püsiva tegevuskoha tekkimisel (kauem kui 6 kuud) on vaja luua endale filiaal või AB. Hiljem filiaali või AB loomisel on vaja „üle viia“ varem tehtud tegevused ning see võib olla tüütu ja ajamahukas.

–  Rootslased eelistavad koostööd teha Rootsi ettevõtetega. Tihtipeale pakutakse ettevõtetele, kes ei ole filiaalid või AB-d kehvemaid tingimusi.

Kõige tihedamini alustavad ettevõtjad oma tegevust Rootsi turul just selle ettevõtlusvormiga. Tõenäoliselt on ettevõttel Rootsis käsil mõni lühiajaline, alla 6 kuu kestev projekt, ning sellega asi piirdub. Sellisel juhul piisab sellest, kui registreerida oma ettevõttele F-skatt, VAT number või tööandjaregistreering. F-skattist saad lähemalt lugeda siit.

VAT numbrit saab taotleda siis, kui müüd Rootsis eraisikutele kaupu või osutad teenuseid, mille müüki ei maksustata Euroopa Liidu pöördkäibemaksu reeglite järgi. Samuti siis, kui vabatahtlikult soovid maksta käibemaksu Rootsi.

Tööandjaregistreering tuleb teha sellisel juhul, kui töötajad peavad maksma Rootsis tulumaksu, ehk kui nad saavad Rootsis tehtud tööde eest tulu kauem kui 6 kuud, või kui nende „tegelik tööandja“ on Rootsi ettevõte.

Tehes ühe neist kolmest registreeringust, saab ettevõte ajutise 10-kohalise registrinumbri, mis algab numbritega 5 ja 0 (50XXXX-XXXX). Registreeringute tegemine võtab aega 3–6 nädalat. See number ei ole jääv ning tegemist ei ole omaette ettevõtte haruga. Seda on hea teada, kuna paljud suuremad Rootsi ettevõtted (eriti avalikus sektoris) teevad koostööd vaid Rootsi ettevõtete või filiaalidega. Ettevõtted, kellele on antud „50“-ga algav registrinumber EI OLE filiaalid.

ROOTSI FILIAALIGA VÄLISMAINE ETTEVÕTE (51XXXX-XXXX)

+  Püsiva tegevuskohaga välismaisele ettevõttele kõige soodsam ettevõtlusvorm.

+  Filiaaliga saab teha peaaegu kõike seda, mida AB-ga.

–  Pikaajalise usalduse loomiseks ei ole see kõige optimaalsem ettevõtlusvorm. Rootslased eelistavad koostööd teha AB-dega.

–  Filiaal ei ole eraldi juriidiline keha. Kui äri läheb Rootsis halvasti, võib see mõjutada ka ettevõtte teiste harude kohustusi.

–  Risk ettevõtte tehingute kajastamata jätmiseks või kahekordseks kajastamiseks on suurem, just sellel samal põhjusel, et filiaal võib tunduda eraldi seisev ettevõte, kuigi see seda ei ole. Tuleb selgelt määratleda, milliseid tehinguid tehakse ettevõtte mõne teise haruga ning milliseid filiaaliga, eriti kui tegemist on piiriüleste tehingutega.

Kui on teada, et ettevõttel tekib Rootsis püsiv tegevuskoht, on ta kohustatud registreerima endale filiaali. Püsiv tegevuskoht tekib siis, kui on täidetud järgnevad kriteeriumid:

  • Äritegevuse teostamiseks on konkreetne geograafiline koht;
  • Äritegevus kestab kauem kui 6 kuud;
  • Ettevõte sooritab oma põhilist äritegevust kohapeal.

Püsiva tegevuskohaga kaasnevad ettevõttele ka mõned järgnevad lisakohustused:

  • Ettevõte peab Rootsis tekkinud tulude kohta esitama tuludeklaratsiooni ning maksma nende eest tulumaksu;
  • Ettevõtte filiaali äritegevuse jaoks peab pidama eraldi raamatupidamist;
  • Ettevõte peab igal aastal saatma Rootsi äriregistrile aastaaruande. Eesti ja Rootsi äriregistritesse võib saata sama dokumendi, aga tõlgituna kas siis vastavalt eesti või rootsi keelde.

Ettevõtte filiaal peab toimetama Rootsi õigusaktide järgi nagu seda teevad ka teised Rootsi firmad. Tähtis on meeles pidada, et sellest hoolimata ei ole filiaal eraldi juriidiline isik või iseseisev ettevõte. Filiaal on välismaise ettevõtte üks haru. Seega on Rootsi filiaalil samad kohustused nagu ka teistel Rootsi ettevõtetel, aga mitte kõik samad õigused.

Registreerides Rootsi filiaali, saab ettevõte endale registrinumbri, mis algab numbritega 5 ja 1. Filiaali registreerimine võtab aega 1–2 nädalat. Avalduse tegemine on mahukas töö ja meeles tuleb pidada ka seda, et kõik saadetud dokumendid peavad olema tõlgitud rootsi keelde.

Peale filiaali registreerimist on vaja teha ka F-skatt, VAT numbri või tööandja registreering ja see võtab omakorda aega 3–6 nädalat. Seega kokku kulub filiaaliks vajalike dokumentide registreerimiseks 4–8 nädalat.

ROOTSI AB (55XXXX-XXXX)

+  Rootsis tegutsemiseks kõige lihtsam ettevõtlusvorm. Kliendid ja koostööpartnerid usaldavad AB-sid kõige rohkem ning on lihtsam nõuda Rootsi tingimustel tehinguid. Eriti siis, kui selja taga on juba paar edukat majandusaastat.

+  Erinevaid deklaratsioone ja avaldusi esitada on palju lihtsam.

+  Kodumaist ettevõtet ning Rootsi ettevõtet hoitakse lahus, seega on riskid maandatud.

–  Alginvesteering on kallis ning ajamahukas. Siiski, aktsiakapital ei ole kulu, vaid selle eest saab ettevõttele hiljem vara soetada.

Pikaajaliseks tegutsemiseks Rootsis on kõige mõistlikum teha Rootsi AB. Selleks on mitu head põhjust. Näiteks asjaolu, et rootslased ise võtavad AB-sid palju tõsisemalt kui teisi ettevõtlusvorme. AB paistab neile nagu „õige ettevõte“ ja tekitab neis usaldusväärsust. Nagu öeldud, on filiaaliga võimalik teha kõike, mida saab teha ka AB-ga, kuid filiaaliga pole nii harjutud.

Rootsi AB kohta on väga lihtne infot leida, kuivõrd info ettevõtte kohta, sealhulgas aastaaruanded, on avalikult kättesaadavad. Ettevõtte vastu huvi tundvad isikud saavad lihtsalt ja kiirelt ülevaate firma finantsseisust. Teise kahe variandi puhul ei ole see aga kahjuks alati võimalik.

Rootsi AB alt tegutsedes on eeliseks ka see, et selle äritegevusi on palju lihtsam muudest ettevõtte harudest lahus hoida. See on oluline eriti siis, kui tegutsetakse mitmes eri riigis. Segadus sellest, kas mingi teatud tehingu on teinud mõni muu ettevõtte haru või filiaal, jääb ära. Rootsi AB on eraldiseisev ettevõte ja vastutab oma kohustuste eest ise. AB kohustused ei kandu üle kodumaal asuvale ettevõttele, mis teeb selle alt toimetamise turvaliseks.

Rootsi AB loomisega saab vähendada ka aja- ning rahakulu, mis tekib raamatupidamistegevustes. Rootsi raamatupidamisprogrammid, eri riikide ametite e-keskkonnad, avalduste täitmised jms, on kõik mõeldud Rootsi AB-dele. Seega on selle ettevõtlusvormiga asjaajamine ning erinevate ametiasutustega suhtlemine oluliselt lihtsam.

Rootsi AB asutamisel on vajalik 25 000 SEK suuruse aktsiakapitali olemasolu. Olenedes sellest, kas tahta ettevõtte arvelduskontoks endale Rootsi või Eesti pangakontot, võtab uue AB registreerimine aega 2–6 nädalat. Peale seda on vaja registreerida F-skatt, VAT number või tööandja registreering, mis võtab ka omakorda 3–6 nädalat. Samal ajal tuleb registreerida ka juhatuse vahetus, uued omanikud, uus ettevõte aadress jms. Kokku võtavad kõik toimingud aega 5–8 nädalat.

Protsessi saab kiirendada, ostes valmis riiulettevõtte, kus on AB juba valmis ning vaja ainult registreerida F-skatt, VAT number või tööandja registreering. Riiulettevõtted võivad maksta 250–1000 euro ulatuses, sõltudes sellest, kui palju müüv ettevõte Sind firma ülevõtmisega abistab.

WISECOUNTERI SOOVITUS

Kokkuvõttes saab öelda, et Rootsi ettevõtte registreerimine sobib neile, kes Rootsis suurt projekti ette ei võta, vaid tegutsevad seal pigem lühiajaliselt, alla 6 kuu.

Filiaal sobib neile, kes viivad Rootsis läbi suuremahulisi projekte, mis kestavad kauem kui 6 kuud ning ei tea kas see on ühekordne projekt või tuleb töid veel juurde. Ka hooajatöödega tegelevatele ettevõtetele on see hea lahendus.

AB sobib neile ettevõtetele, kes tahavad Rootsis tegutseda pikaajaliselt ja oma äri seal edasi arendada. Äri tegemine Eestis ja Rootsis on kaks täiesti erinevat valdkonda ning on oluline, et kummaski riigis tegutsetaks kohalike kommete järgi. Isegi kui soovid Rootsis tegutseda vaid aasta, soovitame ikkagi teha AB, sest see annab juurde usaldusväärsust. Lisaks kui enam Rootsis äri teha ei soovi on võimalik Rootsi ettevõtte maha müüa.

Siiski, kõige õigema valiku tegemiseks ja parima lahenduse leidmiseks tuleb arvestada veel mitmete erinevate faktoritega ning selleks on mõistlik konsulteerida asjatundjaga, kes on selles valdkonnas piisavalt kogenud ning suudab ennetada takistusi, et oma äritegevusega Rootsi sisenemine toimuks võimalikult efektiivselt ja sujuvalt.

Võta meiega ühendust. Esimese konsultatsiooni teeme Sulle tasuta.  

Artikli koostas:

Ott Kerstna

Rootsi kontori juhataja

Wisecounter OÜ

9 PÕHIMÕTET, MILLEST LÄHTUMIST OMA RAAMATUPIDAJALT OODATA

Väga paljud ettevõtjad ei soovi oma ettevõtte raamatupidamise või administratsiooniga ise tegeleda, vaid eelistavad oma tähelepanu suunata muudele tegevustele. Samas on korrektselt tehtud ettevõtte raamatupidamine võtmetähtsusega nii igapäevaseks edukaks toimimiseks kui ka ootamatute olukordade lahendamiseks. Seega kui soovid, et raamatupidamisbüroo teeks oma tööd Sinu jaoks maksimaalselt hästi, peaksid ettevõtjana nõudma neilt järgnevat:

Sinuga koostööd tegev raamatupidamisbüroo peaks olema proaktiivne

Tundub ilmselge, aga kui tihti Su raamatupidaja ettepanekuid teeb, kuidas kõige kasulikumalt finantsasjadega toimetada? Enamus raamatupidamisbüroosid on reaktiivsed ja teevad vaid seda, mida Sina neilt küsid. Kasulik oleks oma raamatupidajaga kokku leppida, et ootad temalt näiteks kord kvartalis ettepanekuid, kuidas oma finantstegevusi efektiivsemaks või automaatsemaks muuta. Samuti võiks raamatupidaja soovitada, kuidas ennetada maksuriske ja leida tegutsemiseks optimaalseim viis.

Büroo peaks olema raamatupidamise eestvedaja

Mitte ükski inimene ei ole spetsialist igal alal, mis tal elus lahendada tuleb. Sa ju teed äri sellepärast, et pakkuda teenust, milles oled oma valdkonna parim. Seetõttu pead valima oma finantside eest hoolitsema raamatupidamisbüroo, mis lihtsalt ei esita Sinu eest deklaratsioone vaid genereerib ka ideid, mis hoiavad Su finantsid parimas korras. Meie siiras soovitus on: kui Sinu raamatupidamisbüroo ei tee juba eos ettepanekuid, kuidas ettevõtte majandussüsteemi efektiivsemaks muuta, vali endale teine büroo. Enamus pankrotiga lõppevaid ärisid jõuavad kurva lõpuni, sest juhil puudus piisav ülevaade oma ettevõtte tegelikust finantsseisust. Ära proovi endale ise kõike selgeks teha vaid leia partner, kes aitab Sul saavutada selgus ettevõtte reaalsest finantsseisust.

Raamatupidamisbüroos peavad Sinu heaks töötama oma ala eksperdid

Kui Sul on küsimusi maksustamise, ettevõtte struktuuride, siirdehindade, raamatupidamistööriistade, suhtarvude või millegi muu kohta, siis raamatupidamisbüroo peaks olema suuteline vastama kõikidele sellistele küsimustele. Endale bürood valides palu neil selgelt kaardistada oma kompetentsid ja oskused, lähtudes Sinu konkreetsetest vajadustest. On büroosid, kes esitavad oma klientide eest ainult deklaratsioone. On büroosid, kes oskavad hästi raamatupidamist ja on ka büroosid, kes näevad lisaks sellele kogu finantsmaailma tervikpilti. Meis soovituseks on valida büroo, kes näeb tervikpilti, sest siis nad suudavad Sinu finantsseisu oluliselt paremini hinnata ja õigel hetkel Sulle abiks olla.

Bürooga koostööd tehes peab olema selge tegevuste jaotus

On arusaadav, et mitte ükski ettevõte ei soovi raamatupidamisteenuse eest liiga suurt hinda maksta, aga samas ei taha keegi ka halba teenust saada. Tuleb leida kuldne kesktee. Parima hinna saamiseks soovitame Sul bürooga kokku leppida väga täpse kohustuste jaotuse. See eeldab muidugi ka seda, et Sina kui klient pead samuti oma kohustustest kinni ning esitad kõik andmed õigeaegselt ja õiges vormis, nagu kokku lepitud. 

Näide: Oled oma raamatupidamisbürooga kokku leppinud, et Sina koostad ja esitad müügiarved ning kinnitad ostuarved. Igal nädalal, kolmapäeval, esitad kontrollitud ostuarved ning koostatud müügiarved büroole (kui te ei kasuta ühtset tarkvara). Sellest kinni pidades saab büroo tagada, et järgmiseks kolmapäevaks on kõik esitatud dokumendid sisestatud raamatupidamisprogrammi, kontrollitud ning vajalikud maksed tehtud.

Büroo peaks pürgima automatiseerimise poole

Kui Sinuga koostööd tegev raamatupidamisbüroo teeb kõike käsitsi, siis ei käi nad ajaga kaasas ja ilmselt maksad Sa neile tehtud töö eest rohkem, kui peaksid. Tee kindlaks, et nad on automatiseerinud näiteks arvete vood, aruandluse, palkade arvestamise, tšekkide käsitlemise ja muud sarnased tegevused. Tänaseks on peaaegu igaks raamatupidamistoiminguks olemas digitaalne lahendus, mis säästab oluliselt aega ja raha. Ole kindel, et Sinu büroo neid võimalusi kasutab.

Sa ei tohiks saada ühtegi arvet ette hoiatamata

Selleks, et arvete esitamise päeval saabuvat ehmatust vältida, räägi oma bürooga juba eelnevalt hinnakiri läbi. Sellisel juhul on kindla teenuse eest tagatud konkreetne hind. Kõik tehtavad teenused, mis jäävad kokkulepitud tööde nimekirjast välja, nõuavad enne teostamist ettevõtja heakskiitu.

Su büroo peaks sulle saatma arusaadavaid ja ülevaatlike aruandeid

Enamus ettevõtteid ei nõua oma raamatupidamisbüroolt finantsseisust igakuiseid ega kvartaalseid aruandeid. Ja isegi kui büroo neid saadab, on need tihti võetud otse raamatupidamisprogrammist ning sisaldavad infot, millest ettevõtja ise aru ei saa. Kui Sa näiteks oled tegemas investeeringuid või Su rahavood on muutlikud, siis leppige kokku, et büroo esitab igakuiselt või kvaraalselt ettevõttele ülevaatliku bilansi, kasumiaruande ja suhtarvude raporti selgituste ning ettepanekutega, mida saaks paremini teha, et ettevõtte seisu veelgi paremaks muuta.

Su büroo peaks oskama sind kõiges aidata

Vali enda partneriks büroo, mis oskab teha kõike, mida vajad. On väga tüütu kui selleks, et saada erinevaid teenuseid, peab suhtlema mitmete erinevate büroodega. Parim partner on see, kes suudab Sulle anda kogu info ühest kohast.

Su büroo peaks aitama Sind ka Su eraelu finantsidega

Bürood oskavad küll adekvaatselt käsitleda Su ettevõtte finantsasju, aga harva pakutakse sellele lisaks ka eraisikule mõeldud teenuseid. Liiga sageli annavad raamatupidajad ettevõtjatele soovitusi, mis on tingitud pigem nende isiklikust mugavusest kui kliendi tegelikest vajadustest ja võimalustest. Tegelikult on ilmselge, et ettevõtte finantsolukord on tihedalt seotud ka ettevõtja eraeluga. Küsi oma büroolt, kas nad oskavad Sind nõustada ka erafinantside optimeerimises. Hea büroo peaks lähtuma sellest, et aidates Sul edukalt juhtida oma ettevõtet, saavad täidetud ka Su isiklikud finantseesmärgid.

Artikli koostas:

Ott Kerstna

Rootsi kontori juhataja

Wisecounter OÜ