LOOTUSETUTELT VÕLGADELT SAAB NÜÜD KÄIBEMAKSU TAGASI KÜSIDA

Ettevõtjatel tekib majanduslik lisakoormus olukorras, kus osutatud teenus või müüdud kaup on kliendile üle antud ja arve esitatud, aga raha ei ole laekunud. Arvel näidatud käibemaksu tuleb tasuda olenemata sellest, kas raha on kliendilt kätte saadud või mitte. Käibemaksuseaduse kuni 2021. aasta lõpuni kehtinud versiooni kohaselt ei olnud käibemaksukohustuslasel õigust korrigeerida tasutud käibemaksu ka sellises olukorras, kus kauba või teenuse ostja oli jätnud arve tähtaegselt tasumata ning selle laekumine ka tulevikus oli ebatõenäoline.

2022. a. jaanuarist lisati käibemaksuseadusele kauaoodatud §291. Antud paragrahv sätestab tingimused, mille alusel on maksukohustuslasel õigus vähendada oma maksukohustust võõrandatud kaubalt või osutatud teenuselt, mille eest on osaliselt või täielikult tasu laekumata.

Tingimused, mis peavad olema täidetud käibemaksukohustuse vähendamiseks 

  1. Võõrandatud kauba või osutatud teenuse eest on väljastatud korrektne arve.
  2. Tehingu käibemaksusumma on deklareeritud.
  3. Nõuet ei ole võõrandatud.
  4. Arve tasumise tähtajast on möödunud minimaalselt 12 kuud, kuid mitte rohkem kui kolm aastat.
  5. Kauba või teenuse saaja ei ole ettevõttega seotud isik tulumaksuseaduse tähenduses.
  6. Nõue on raamatupidamises maha kantud.

Olulised nüansid – objektiivne alus ja teavitusnõue

Maksukohustuslane peab suutma tõestada, et ta on teinud kõik endast oleneva, et võlg kätte saada või näitama, et võla kättesaamiseks tehtavad kulutused ületavad hinnanguliselt laekumisest saadaolevat tulu. Maksukohustuslasel peab olema objektiivne alus eeldamaks, et ta ei saa enam oodata arve tasumist võlgniku poolt.

Tähtis on tähele panna ka seda, et maksukohustuslane peab kauba või teenuse ostjat teavitama kirjalikult, et nõue on maha kantud ja tegema seda mahakandmisega samal kuul. Teatisel tuleb märkida ära ka nõudega seotud käibemaksu summa.

Erand tähtaegade osas

Erandiks on suuremad kui 30 000-eurosed nõuded (summa koos käibemaksuga), mille puhul peab lootusetus olema tõendatud jõustunud kohtulahendiga. Sellisel juhul võib käibemaksusummat korrigeerida kohe peale kohtulahendi jõustumist, ega pea ootama 12 kuu täitumist. Kohtulahendiga samaväärseks võib lugeda ka registrist kustutamise otsust, samuti pankrotimenetluse raugemise määrust ehk kõiki selliseid täitedokumente, mis tõendavad nõude olemasolu ja lootusetust. 

Kui eelpool toodud tingimused on täidetud, saab müüja vähendada oma käibemaksukohustust tasumata summa ulatuses samal maksustamisperioodil, kui nõue raamatupidamises maha kanti. Lootusetu nõude raamatupidamises mahakandmise korral võlgnikule kreeditarvet ei esitata.

Maksukohustust saab vähendada nõuetelt, mis on maha kantud alates 1. jaanuarist 2022.

Wisecounter OÜ pakub raamatupidamisteenuste osutamise kõrval ettevõtjatele ja ettevõtetele koolitus- ja konsultatsiooniteenuseid. Kui oled mõne keerdküsimuse tõttu pannud oma ettevõtte arenguplaanid ootele, võta meiega ühendust. Võib-olla saame Sulle kasulikud olla. 

Artikli koostas:

Mari-Eva Ahja
Wisecounter tegevjuht
marieva@wisecounter.ee

Loe ka sarnased artiklid:


Võtke meiega ühendust ja tulge konsultatsioonile! Meie juures on esimene konsultatsioon tasuta. Räägime lähemalt, kas ja kuidas saame Teile kasulikud olla.