Ettevõtluses efektiivsuse saavutamine ei sõltu ainult õnnest ja tööst. Selleks, et saavutada edu ja olla oma klientidele parimaks partneriks on oluline, et iga meeskonna liige pühendub oma isikliku arengu kaudu parima teenuse pakkumisele.

Wisecounter OÜ on rahvusvaheline ärikonsultatsiooniteenuseid pakkuv ettevõte. Oma tegutsemise jooksul oleme saanud oma klientidele partnerettevõtteks, mis pakub kombineeritud lisandväärtust. Meie klientideks on nii juhtivad kui ka alustavad kodumaised ja rahvusvahelised ettevõtted.

Meie Eesti ja Soome esindustes töötavad inimesed, kes pakuvad meie klientidele professionaalseid majandusharu eripära ja uusimaid rahvusvahelisi arenguid arvestavaid raamatupidamise, juriidilisi, IT, maksu- ja juhtimiskonsultatsiooni teenuseid. Me aitame oma klientidel ette valmistada ning vormistada ettevõtete asutamise, omandamise, ühinemise, jagunemise ja kasvuga seotud dokumente. Oleme aidanud oma kliente ettevõtlusega alustamisest kuni ambitsioonika strateegia loomise ja ellu viimiseni.

Juhtimiskoolitus

Juhtimiskvaliteedi tõusu üks olulisi tegureid on ühtne arusaam ettevõtte eesmärkidest ja meeldiv koostöö õhkkond ettevõttes.

LOE LISAKS

Meeskonnakoolitus

Koolitus viiakse läbi eesmärgiga parendada juhtide juhioskuseid ja suurendada meeskonnavahelist usaldust.

LOE LISAKS

Eesmärkide seadmine ja nende saavutamine

Koolituspäev on loodud eesmärgiga ettevõtte siseselt aidata töötajatel saavutada selgemat kujutlust olukorrast, kus hetkel ollakse nii isiklikul kui organisatsioonilisel tasemel.

LOE LISAKS