Wisecounter OÜ põhitegevuseks on strateegiliste juhtimiskonsultatsioonide ja raamatupidamisteenuste osutamine.

Meiega koostööd tehes saad sa omale partneriks mitmekülgselt kogenud meeskonna, kes aitab sul oma ettevõttest tervikuna ülevaadet saada ja erinevate protsesside üle kontrolli saavutada. Meie konsultatsioonide valdkonnaks on peamiselt ettevõtete juhtimisalane nõustamine, strateegiline planeerimine, juriidiliste- ja finantsprobleemide lahendamine, mis jagunevad järgnevalt:

 • Ettevõtte strateegia koostamine ja eesmärkide sõnastamine.
 • Ettevõtte töötajaskonnast ühtse meeskonna loomine.
 • Finantsplaanide koostamine ja jälgimine.
 • Raamatupidamisteenuste osutamine ja ettevõtte tegevuskulude optimeerimine.

Miks eelistada WiseCounterit teistele ärikonsultatsiooni ettevõtetele?

Wisecounteri töötajad on isiklikule arengule ja klientide rahulolule fokusseeritud ettevõte. Me oleme kogenud paljude klientidega koostööd tehes rõõmu, mis tuleneb usaldusväärsest kliendisuhtest. Me teame, et iga klient väärib parimat. Me oleme oma töös keskendunud teenuse kvaliteedile, mis sageli ületab klientide ootuseid. Me suudame seda pakkuda, sest meie oleme oma ala asjatundjad.

1/4 meie klientidest suurendas eelmisel aastal oma kasumit 2x

Meie seminaridel on osalenud üle 1000 ettevõtja

Kliendid, keda me teenindame, asuvad 30 riigis

Oleme aidanud oma klientidel äri edendada rohkem kui 10 aastat

Mida kliendid Wisecounteri juures hindavad?

Meie kliendid on meid kirjeldades korduvalt välja toonud, et Wisecounteris on:

 • Kliendikeskne teenindus
 • Tugev erialane professionaalsus
 • Värsked teadmised uutest reeglitest
 • Laialdased kogemused ärikonsultatsioonide valdkonnas
 • Kaasaegsed tehnilised lahendused
 • Kiire ja operatiivne probleemide lahendamine
 • Raamist väljas mõtlemine uute lahenduste pakkumisel
 • Ausus ja täpsus oma töös
 • Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus ärisaladuste hoidmisel
 • Avatud ja aktiivne suhtlemine klientidega

Wisecounter on keskendunud klientide edule kaasa aitamisele. Meie missiooniks on teha kõik endast olenev, et aidata kaasa klientidel saavutada tööalast edu. Me töötame koos erinevate valdkondade ettevõtjatega, kes vajavad usaldusväärset partnerit. Me oleme seadnud omale eesmärgi olla turul parim ja kiireimini kasvav ärikonsultatsiooniteenuseid pakkuv ettevõte.

Meie visiooniks on aidata oma klientidel saavutada kõrgeimaid tippe, mida nad on omale eesmärgiks seadnud. Selleks me tegeleme süsteemselt oma töötajate arengu toetamise ja motivatsiooni kõrge hoidmisega. Me kaasame oma meeskonda ainult parimaid ja võimekamaid liikmeid, kes soovivad edasi areneda ja aidata meie kliente maksimaalselt. Me teame, et iga inimene ja ettevõte on unikaalne ja seetõttu suhtume kõikidesse oma klientidesse ilma midagi eeldades, vaid esmalt kuulame ja küsime, mis on tema ootused ja seejärel pakume omalt poolt just talle sobiva parima personaalse lahenduse.

Kuna Wisecounter on ärikonsultatsiooni teenuseid pakkuv ettevõte, kus usaldus ja professionaalsus on peamised märksõnad oma partneri valikul, siis oleme seadnud endale kõrged nõudmised.

Meie väärtusteks on:

 • Ausus
 • Täpsus
 • Kohusetundlikkus
 • Pühendumine
 • Usaldusväärsus
 • Kiirus
 • Personaalsus

Meie klientide referentsid

Wisecounter on keskendunud positiivsetele tulemustele ja aitab rõõmuga erinevates valdkondades tegutsevaid kliente raamatupidamisteenuseid osutades, strateegilisi juhtimiskonsultatsioone pakkudes ning ettevõttes erinevaid koolitusi läbi viies.
Loe, mida meie kliendid me kohta ütlevad:

Piret Sillo
Tegevjuht ja omanik - Calypso Interiors OÜ
Ma väga armastan valdkonda milles tegutsen – aidata inimestel sisustada ilusaid ruume, aga ma ei saa olla ekspert igal alal, mis ettevõtlusega kaasas käivad. Seepärast vajab iga juht oma partneritega usaldussuhteid. Mul on väga vedanud, et Wiscounteriga koostööd teen. Ta on minult ära võtnud kõik need tegevused, mis ei ole otseselt seotud meie põhitegevusega aga, mis on sellega tihedalt seotud ja samavõrd olulised. Wisecounter ei ole ettevõttele pelgalt raamatupidamist pakkuv firma. Täna on ta minu jaoks partner, kellega koos saan väga erinevatele olukordadele lahendusi leida ja kellelt saan õpetusi, kuidas probleemseid olukordi vältida ning kes lisaks seisab hea selle eest, et kogu asjaajamine oleks seaduspärane ning korrektne. Selline professionaalne, sisseostetav ja kaasamõtlev partner, kes on operatiivselt olemas on omanikule ettevõtte erinevates kasvufaasides väga paindlik ning vajalik abimees.
Katrin Laur
Wisecounter OÜ aitas läbi viia meie ettevõtte strateegiapäeva. Teemade ring, millega soovisime tegeleda, oli meie poolt ette antud küllaltki lai, kuid koolitaja Maario osav ja teadlik lähenemine suutis selle kõik kenasti ühte päeva kokku mahutada. Strateegiapäevast on sündinud konkreetne tegevuskava koos tähtaegadega ettevõtte igale osakonnale. Meie töötajatele oli see päev ilmselgelt positiivseks ja vajalikuks impulsiks edasiseks tegutsemiseks!
Helena Lõhmus
Salongiketi juht - salon+
Koostöö Wisecounter’iga pani mind igapäevaseid tööga seotud tegevusi senisest oluliselt rohkem mõtestama. Julgen öelda, et lausa sundis tegevusele ja ärikontseptsioonile teise nurga alt vaatama. Mida see mulle andis? Lisaks ärikontseptsiooni selgemale sõnastamisele, kliendi vaatenurgast tegevuste sõnastamisele, õppisin rohkem küsima miks ja kuidas. Kui seni kirjeldasime tegevusi töötaja seisukohast (mida meie pakume kliendile), siis nüüd on need tegevused ümber sõnastatud kliendi vaatevinklist (mida klient meie juures saab). Ja muidugi “kahe nokaga kana”, sellest on saanud minu oluline abivahend tegevuste analüüsimisel või otsuste langetamisel.
Loomulikult on need vaid ühed vähesed näited, mida kahe aastane koolitusprogramm mulle, meie firmale, töötajatele andnud on. Mida ettevõte sai? Väga põhjalikult ja töötajatega koostöös välja töötaud tegevuste juhise teeninduseks, väga paljud töötajad õppisid nägema tervikut oma töö ja isiklike eesmärkide seotuses. Kas ma soovitaksin Wisecounterit teistele? Jah, kindlasti!

Me oleme uhked oma liikmelisuse üle

Eesti Konsultantide Assotsiatsioon

EKA on 1992 aastal asutatud Eesti konsultante ühendav assotsiatsioon.

EKA liikmete omavahelise koostöö tulemusena luuakse koostöö suhteid ning pakutakse klientidele parimat nõustamise teenust.
Alates 2007 aastast on EKA ametlikult konsultandi kutset omistav organisatsioon ja järjest rohkem mõjujõudu omav nii ettevõtluse kui ka konsultatsioonituru õigusliku regulatsiooni kujundamisel.

Ettevõtte ajalugu

Wisecounter on kiireimini laienev äriteenuseid pakkuv Eesti ettevõte, mis pakub oma teadmistega tuge enam kui 300 kliendile kogu Euroopas. Meie kliendid on nii juhtivad kodumaised kui rahvusvahelised ettevõtted ja ka avaliku sektori organisatsioonid. Oleme teenindanud erinevate valdkondade ettevõtteid ning tunneme sügavuti kaubanduse, tööstuse, kinnisvara, transpordi ja logistika ning teeninduse toimimise eripärasid.

 • 2007

  Asutati ärinõustamise ettevõte, mis sai alguse juhtide juriidilisest ja juhtimisalasest nõustamisest.

 • 2009

  Lisandus teenuste hulka raamatupidamine.

 • 2012

  Lisandus teenuste hulka tööjõuvahenduse teenus. Tänaseks töötavad meie klientide juures meie kaudu leitud töötajad enam kui 10 riigis. Nende hulgas - Eestis, Rootsis, Soomes, Ukrainas, Taanis, Lätis, Leedus.

 • 2015

  Laienesime klientide vajadustest lähtuvalt oma teenuste püsiva pakkumisega Soome. Lisaks juba varem tegutsevatele klientidele aitasime esimese Soomes tegutsemise aastaga oma kientidel asutada üle 10 uue ettevõtte. .

 • 2016

  Avasime kontori Stockholmis, et pakkuda oma klientidele kompleksteenuse pakkumist Eesti suurimates äripartnerluse maades.

 • Täna

  Hetkel on meie fookuses tagada oma teenuste kvaliteedi ühtlaselt kõrge tase kõigis riikides, kus me tegutseme ja laiendeda iga aastaga vähemalt 1 riiki, et katta 10 aasta pärast oma ettevõtte kontoritega kogu Skandinaavia ja Ida-Euroopa.

Meie meeskond

Maario Laas

Maario Laas

Juhatuse liige, partner
Juhtimine, strateegiline planeerimine, juriidilised- ja finantsanalüüsid

Olen WiseCounter OÜ asutaja ja tegutsenud konsultandina ning õppejõuna alates 2000 aastast. Minu peamised kompetentsid on eesmärgistamine, äriprotsesside juhtimine, finantsanalüüside koostamine, strateegia loomine ja meeskondliku koostöö küsimustega seonduv. Olen aidanud mitmetel ettevõtjatel oma ettevõtet nii luua kui ka tegutsemise käigus uuele tasemele viia. Oman koostöökogemust nii mittetulunduslike kui äriliste organisatsioonidega. Minu kogemused baseeruvad praktiliste ja teoreetiliste teadmiste ühendamisel nii ettevõtete loomisel, edendamisel, ühinemisel, müümisel kui ka likvideerimisel.

Töökeeled: eesti, inglise, soome

Kontakt: maario@wisecounter.ee

Liina Rajapu

Liina Rajapu

Soome kontori juhataja
Raamatupidamine ja nõustamine ettevõtete loomisel

Alustasin tööd Wisecounter Oy Helsingi kontoris aprillis 2016.
Olen Wisecounteris töötatud aasta jooksul õppinud palju uut ja huvitavat koostöös väga erinevate ja huvitavate klientidega. Töökogemus ja lisateadmised, mille olen saanud tänu erinevate klientide vajadustest tingitud keeruliste tööülesannete täitmisele, on aidanud mul õppida tundma ettevõtjate mitmekülgseid vajadusi.

Raamatupidamist õppisin Helsinki Business College`is, kus ma omandasin põhjalikud teadmised Soome maksuseadusandlusest ja rahvusvaheliste tehingutega seonduvatest erinevatest võimalustest ning kohustustest.

Minu tööülesanneteks on aidata uutel klientidel alustada äritegevust Soomes, klientide nõustamine maksuküsimustes ning klientidega suhtlemine.

Minu eesmärgiks on ennast täiendada ja õppida iga päev midagi uut, et olla meie klientidele usaldusväärne partner. Minu eesmärk on tagada klientide edu ja äri laitmatu toimimine.

Töökeeled: soome, eesti, inglise

Kontakt: kirjanpito@wisecounter.fi

Hannu Oikarinen

Hannu Oikarinen

Müük ja turundus
Liitusin Wisecounter OÜga, et pakkuda oma 25 aastase turunduse ja müügitöö kogemusega tekkinud teadmisi ja oskusi klientidele, kes soovivad Soome suunal laieneda ja leida endale soomest koostööpartnereid. Liitusin Wisecounteri meeskonnaga, sest mul oli varasem positiivne koostöökogemus Wisecounteriga nii raamatupidamise, ettevõtete loomise, maksunõustamise ja ettevõtete juhtimiskonsultatsioonide vallas. Soovin aidata kaasa nii Wiseocunteri kui ka meie klientide edule.

Töökeeled: soome, rootsi, inglise

Kontakt:
Hannu Oikarinen
+358 (0)40 1755 009
hannu@wisecounter.ee