Timo Luopajärvi, kes on Soome Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu ARENE peasekretär, andis põhjaliku ülevaate hetkel Soomes toimuvatest ja äsja lõppenud reformidest analüüsides nii põhjuseid kui ka mõjutegureid, miks ühe või teise otsuse kasuks on kunagi otsustatud ja milliseid muutuseid ning arenguid nende otsuste ja tegudega on tahetud ellu kutsuda.